Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Každá z našich 6 fakult si připravila Dny otevřených dveří, na kterých budete mít možnost setkat se s lidmi z fakulty, dozvědět se více o studiu, oborech, zázemí, přijímačkách i možnostech navíc, které fakulta nabízí.
Dny otevřených dveří se na jednotlivých fakultách konají v různé dny, proto dávejte pozor, abyste si zapamatovali správné datum ke správné fakultě:
Přírodovědecká fakulta (prf.osu.cz): 13. ledna 2017; více info o DOD na PřF
Fakulta sociálních studií (fss.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017více info o DOD na FSS OU
Pedagogická fakulta (pdf.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na PdF OU
Lékařská fakulta (lf.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na LF OU
Filozofická fakulta (ff.osu.cz): 13. a 14. ledna 2017; více info o DOD na FF OU
Fakulta umění (fu.osu.cz): 30. 1. – 3. 2. 2017; více info o DOD na FU OU
Univerzitní knihovna (knihovna.osu.cz): 13. 1. 2017; více info o DOD v Univerzitní knihovně
Centrum Pyramida (pyramida.osu.cz): 13. 1. 2017; více info o DOD v Centru Pyramida
Těšíme se na vás na Dnech otevřených dveří nebo na některé z akcí, které Ostravská univerzita pořádá pro veřejnost. Sledovat je můžete na našem online živém magazínu OU@LIVE.