Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Uchazeči byli seznámeni s obsahem studia, profilem oboru, možnosti spolupráce, formou příjímacího řízení, praxí, možnosti studia v zahraničí, získání stipendií, možném uplatnění v oboru i s různými akcemi Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Při vstupu do budov byli uvítáni studenty LF OU, kteří je přivítali a představili podrobný program, a následně naváděli k jednotlivým pracovištím.
V průběhu Dnů otevřených dveří nás navštívilo 717 uchazečů, kteří měli možnost nahlédnout do studoven a laboratoří, kde probíhaly za asistence akademických pracovníků a studentů praktické ukázky a uchazeči měli možnosti si sami vyzkoušet, oč měli zájem.
Tímto se také mohli seznámit s prostředím, které by se mohlo stát součástí další etapy jejich života.
Součásti prezentací byly také přednášky studentů Lékařské fakulty, kteří uchazečům předali studentskou nabídku fakulty a rovněž motivovali uchazeče svými osobními příběhy. Proč LF začali studovat, jakých možností se jim tímto studiem naskytlo a jaké jsou výhody studia právě na naší LF OU. Zajímavá byla například prezentace studenta, který využil mezinárodní spolupráce fakulty a v rámci studia LF odjel na pracovní roční stáž do Dánska. Velice atraktivně se prezentoval Československý spolek mediků a zástupci IFMSA – mezinárodní organizace sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě. V neposlední řadě zaujala svou velmi osobní prezentací studentka se specifickými potřebami, jež využívá spolupráce s Centrem PYRAMIDA.
Při srovnání s předchozím ročníkem jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti v oborech Fyzioterapie, Zdravotní laborant a Radiologický asistent.
Těšíme se na další ročník DOD LF OU a věříme, že nejen ti uchazeči, jež nás navštívili, se stanou našimi studenty. Věříme, že za svou volbou výběru naší LF OU si budou každým rokem stát a sami se přesvědčí, že vše, co bylo v prezentacích na Dni otevřených dveří, je skutečným obrazem výuky na Lékařské fakultě OU.