Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 29. 1. – 2. 2. 2018 (vždy od 9.00 do 19.00 hod.) se konají v rámci semestrálních klauzur studentů Fakulty umění i Dny otevřených dveří. Klauzury z oborů výtvarného umění proběhnou v budově Fakulty umění v Ostravě-Mariánských Horách, ul. Podlahova 3. Den otevřených dveří pro uchazeče na hudební obory proběhne ve středu 24. 1. 2018 od 10.00 do 15.00 hodin v budově Fakulty umění, Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava. Zájemci o studium výtvarných oborů tak mají jedinečnou příležitost zúčastnit se klauzur, obhajob semestrálních prací vytvořených v zimním semestru akademického roku, na řadě komorních výstav pak bezprostředně vstřebat atmosféru a ducha fakulty, jež svým uměleckým zaměřením je unikátní v našem regionu. Mohou se setkat s pedagogy jednotlivých ateliérů, seznámit se s budoucími kolegyněmi a kolegy, studenty Fakulty umění a konečně prohlédnout si ateliéry, dílny a prostory Fakulty umění či získat podrobné informace o talentových zkouškách, podmínkách studia atd.
Letos bude klauzurní výstup obohacen i o výsledky půlroční práce studentů ateliéru hostujícího umělce Gregora Eldarba (AT/PL), který na Fakultě umění vede v zimním semestru ateliér s názvem “Prostorová vyobrazení – obrazotvorné prostory”, zabývající se městským prostředím, architekturou a veřejným prostorem ve vztahu k vlastní práci studentů.
Harmonogram klauzur:
29. 1. volná grafika; digitální grafika ve virtuálním prostředí
30. 1. malba I, II / ateliér hostujícího umělce Gregora Eldarba
31. 1. intermediální tvorba; video-multimédia-performance; obalový a knižní design
1. 2. tvůrčí fotografie; kresba
2. 2. sochařství; animovaná tvorba; text, forma, funkce (grafický design)
Pro bližší informace: Alexandra Bočková, alexandra.bockova@osu.cz, tel. +420 597 092 907, mob. +420 731 675 904
Nebo sledujte FB událost na https://www.facebook.com/events/1575982759118281/

Fotografická reportáž z roku 2017