Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním roce Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity pořádala již 10. ročník soutěže Den první pomoci. Záštitu pro letošní rok převzali hejtman Moravskoslezského kraje Milan Novák a prezidentka Komory záchranářů Marinella Danosová.
Soutěž pod heslem „Dej si s námi desítku…“ probíhala od 19. do 21. 5. 2016 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a jeho okolí. Znalosti a dovednosti porovnávalo 15 týmů studentů oboru Zdravotnický záchranář z České a Slovenské republiky.
Studenti v denních a nočních etapách zajišťovali simulované případy změny zdravotního stavu, které na ně mohou čekat v praxi.První část byla věnována řešení mimořádné události. Týmy řešily pád nákladní lanovky, kde byly přepravovány osoby. Na jednotlivých stanovištích se tak ocitli v roli člena třídící skupiny, člena stanoviště přednemocniční péče, vedoucího odsunu či vedoucího zdravotnické složky.
Noční etapa přinesla mnoho překvapení a snad i adrenalinu v podobě 4 zásahů. Bylo tomu tak například při zajištění postiženého, kdy je posádka zavedena na místo události, které neodpovídá nahlášeným informacím z operačního střediska. Pod nátlakem jsou naváděni k pomoci osobě, která má zjevné poranění neslučitelné se životem. Dochází k rozdělení rolí přátel oběti (figurantů). Každý určitým způsobem působí na prožitek záchranáře. Jeden vyžaduje okamžitou záchranu, druhý zpochybňuje postup a zásah týmu. Třetí osoba opakovaně vchází do místnosti, tiše hovoří ke svědkům události, telefonuje z vedlejší místnosti a hovoří rusky. Toto stanoviště nebylo hodnoceno. Jednalo se o zážitkovou část. Snahou bylo poukázat na možnost ohrožení při zásahu. Na nutnost uvědomit si, že pracujeme jako tým, který se vzájemně hlídá a vede umírněnou komunikaci. Týmy měly možnost aktivovat přivolání pomoci v případě ohrožení v podobě telefonního čísla, toto využilo pouze 6 týmů.
Celodenní etapa byla naplánována do okolí Hukvald. V průběhu trasy měli studenti možnost navštívit Muzeum Leoše Janáčka. Projít se a relaxovat v Oboře Hukvaldy, kde byla vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii z obory. Okruh měl 12 km a na něm bylo šest stanovišť. Na jednom z nich byla řešena dopravní nehoda. Posádka přichází na místo jako první složka IZS. Zajišťuje místo i postiženého s ohledem na bezpečnost podle doporučených postupů. Na místě řidiče nedošlo při nehodě k aktivaci airbagu, ta nastala až opožděně při nešetrné a riskantní manipulaci. V případě, že zdravotnický záchranář v daný okamžik svou hlavou zasahoval do prostoru před volantem, došlo k jeho zranění a zásah museli dokončit zbylí dva členové týmu. Navíc se museli postarat nejen o účastníka nehody, ale i kolegu s poraněním mozku.
Celými dny prostupovalo nejen příznivé počasí, ale i přátelská atmosféra. Ta jen potvrdila, že soutěž není pouze soutěží, ale zejména místem pro předání zkušeností a znalostí.
Bližší informace nejen o letošním ročníku DPP jsou pro zájemce k dispozici na www.dppostrava.cz. Sledujte nás také na Facebooku!