Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti filologických oborů mají každoročně možnost zaslat soutěžní příspěvek, kdy porota vybere nejzdařilejší překlad uměleckého nebo odborného textu. S výsledkem soutěže jsou seznámeni na slavnostním zakončení, které se konalo 14. března. Součástí Dne s překladem jsou přednášky známých translatologů a překladatelský workshop, kde se studenti pod vedením zkušených lektorů soustředí na odbornou problematiku v překladatelské a tlumočnické praxi.
Filozofická fakulta má za sebou dvanáctý ročník dnes již tradiční překladatelské soutěže Den s překladem a počty přihlášených soutěžních příspěvků dokazují, že její obliba mezi studenty filologických oborů je trvalá. Ti nejlepší získávají čestné uznání, které je ukazatelem, že daný student patří ve svém oboru k těm nejtalentovanějším. Soutěž získala od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Evropskou jazykovou cenu Label, která garantuje vysokou kvalitu a odbornost poroty, přednášejících a lektorů. Taktéž studenti jazykových oborů Filozofické fakulty Ostravské univerzity se nezřídka stávají vítězi ve své kategorii. Soutěžní texty studenti zasílají v různých jazycích vyučovaných na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, ruštině, polštině a latině.
Letos se do soutěže zapojilo 39 studentů ze 7 tuzemských univerzit. Z nich porota vybrala 6 nejlepších překladů ve 4 různých jazycích, které obdržely čestné uznání. Za překlad ze španělštiny získala uznání autorská dvojice z Masarykovy univerzity Kateřina Chromková a Eliška Pírková. Za polský překlad obdržela uznání rovněž studentka Masarykovy univerzity Agnieszka Buchtová a Jakub Podžorný z Univerzity Pardubice. Za německý překlad si čestné uznání odnesla Alžběta Tošovská z Karlovy univerzity a za anglické překlady pak Michal Místecký z Ostravské univerzity a David Kudrna z Karlovy univerzity.
Od Márqueze k Tokarczukové
Mezi pozvanými hosty z řad přednášejících zaujal příspěvek Radovana Lakosila, překladatele, tlumočníka a externího vyučujícího katedry germanistiky FF OU, který potvrdil, že není všedních a nezajímavých překladatelských oblastí. „Práce pro firmy či instituce, ať už se týká překladu odborných a úředních textů, nebo tlumočení v provozu i na oficiálních setkáních, poskytuje dostatečná dobrodružství a žádá si představivost, kreativitu i investigativní schopnosti,“ dodává koordinátorka soutěže Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.
Na příkladech světové literatury seznámili přednášející posluchače se stylistikou, se specifiky vázaného verše, či s nedostatky a úskalími původního textu, s nimiž se překladatel musí kreativně vypořádat. Právě na příkladu nejnovějšího románu Olgy Tokarczukové Knihy Jakubovy (česky 2016) překladatel Petr Vidlák ukázal, že k úspěšnému překladu je mnohdy vedle talentu a souznění se stylem autora zapotřebí také kompetentního redakčního týmu, který poskytne oporu při odhalování aluzí, jejich pretextů a dobových i současných konotací. Dílo uznávané polské autorky je nám známé právě díky překladům Petra Vidláka, který byl jedním z pozvaných hostů letošního ročníku Den s překladem.