Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Médii koncem minulého týdne proběhly zavádějící a nepravdivé informace týkající se výsledků kontroly Národního akreditačního úřadu na Ostravské univerzitě. Článek „Nesplnili podmínky, přesto byli přijati. Škole hrozí odebrání akreditace” vyšel jako první na portálu iDNES.cz a v MF Dnes. Následně informace v něm přebrala i další média. Ještě tentýž den vyšlo Vyjádření rektora Ostravské univerzitykteré vedení univerzity zaslalo šéfredaktorovi MF Dnes s žádostí o zveřejnění této odpovědi. Rektor Jan Lata v něm vysvětluje, že zásadní problémy u přijímacích zkoušek kontrola zaznamenala jen u Lékařské fakulty, kde byli přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro přijetí. Rektor Lata toto závažné selhání řešil návrhem na odvolání děkana Lékařské fakulty, které schválil i Akademický senát. Na ostatních fakultách podle něj nebyli nikdy takoví uchazeči přijímání.
Nyní s vámi sdílíme otevřený dopis děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docenta Jana Hradeckého, který píše šéfredaktorovi MF Dnes.
Vážený pane šéfredaktore,
dnes jsem si přečetl článek redaktorky Leskové „Nesplnili podmínky, přesto byli přijati. Škole hrozí odebrání akreditace.“, který byl publikován na portálu iDNES. Redaktorka Lesková mě včera požádala o rozhovor, načež jsem jí zavolal. Ptala se mne na stanovisko k závěrům kontrolní komise NAÚ. Sama konstatovala, že vlastní zprávu nemá k dispozici, že se opírá o závěry uvedené na konci zprávy. Upozornil jsem ji, že problém je složitější a začal jí celý problém vysvětlovat. Výsledkem je naprosto nepřijatelné shrnutí výsledků kontroly do titulku „Nesplnili podmínky, přesto byli přijati….“. Rázně se proti tomuto zahrnutí Přírodovědecké fakulty pod zavádějící konstatování ohrazuji. Redaktorce Leskové jsem celou věc vysvětloval a závěr byl (parafrázuji), že mne citovat nebude, jelikož to je složité a ona přeci nebude číst celých padesát stran zprávy. Nabídl jsem jí schůzku, kde bychom jí s proděkankou pro studium celou věc objasnili. Bohužel, i přesto celý článek vyznívá tak, že studenti, kteří nesplnili podmínky přijetí, byli takto přijati i na Přírodovědecké fakultě. Toto tvrzení je prokazatelně lživé. Naše údajná pochybení mají zcela jiný charakter a jsou v zóně rozdílného právního výkladu na dílčí část přijímacího řízení.
Vážený pane šéfredaktore, práci redaktorky Leskové považuji za vrcholně neprofesionální a poškozující dobré jméno Přírodovědecké fakulty OU. Trvám na tom, že na PřF nebyli přijímáni studenti, kteří by nesplnili podmínky přijímacího řízení a tento fakt v žádném případě kontrolní zpráva NAÚ nepřináší. Žádám Vás, aby byla celá věc uvedena na pravou míru a nebyly šířeny nepravdivé informace o naší fakultě.
Předem děkuji,
Jan Hradecký
děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity