Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti měli v úterý navečer možnost potkat se s rektory tří univerzit v kraji, s primátorem i hejtmanem a zeptat se na to, co je k budoucnosti města zajímá. Jak do regionu přilákat více studentů a udržet si je? Co Ostravu brzdí a kde jsou naopak její silné stránky? Od 19 až skoro do 22 hodin se ve Vrtuli debatovalo a OU@LIVE přináší několik postřehů.
Primátor Statutárního města Ostrava (SmO) Tomáš Macura hned v úvodu prozradil i něco ze zákulisí: dotazníky, kterými jste i vy mohli ovlivnit tvorbu strategického plánu Ostravy v projektu fajnOVA, jsou již z části vyhodnoceny a ukázaly, že obyvatelé za největší problém považují 1. životní prostředí, 2. bezpečnost a 3. čistotu a kvalitu veřejného prostoru.
Rektor VŠB – technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák připomněl další problém, který občané tak intenzivně nevnímají, ale ze strategického hlediska je pro kraj klíčový: odliv vzdělaných a talentovaných lidí do hlavního města a do ciziny.
Rektor Ostravské univerzity Jan Lata k tomu poznamenal, že stěžejní problém je v pověsti města. „Proměna, kterou Ostrava v posledních letech prošla, je obrovská, ale kolegové z Brna nebo Prahy o ní nemají tušení. Přetrvává tak představa staré Ostravy, která potenciální studenty odrazuje. I proto chystáme ve spolupráci se SmO dva projekty, které mají za cíl změnit image Ostravy v Česku i za hranicemi z průmyslového na studentské město, což je mnohem blíže realitě,“ vysvětlil Jan Lata, rodilý Brňan, který se pro Ostravu rychle nadchnul.
Rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja si pak povzdechl nad nízkou angažovaností studentů, kteří podle něj už studiem nežijí jako dříve a už ve čtvrtek odjíždějí z města do své domoviny. Jan Lata spatřuje řešení v zacílení na ty správné studenty: „Proto je potřeba lákat sem právě ty dobré, aktivní studenty. A ty učit nejen faktům, ale hlavně flexibilitě, kreativitě a jazykům. Vždyť drtivá většina z nich nakonec bude dělat něco jiného, než co studovali,“ uvedl.
Ačkoli se diskuze zabývala zejména problémy, kterým kraj čelí, hejtman Moravskoslezského Miroslav Novák debatu uzavřel optimistickým výhledem. „Je potřeba spousty trpělivosti. Absolventi nyní odcházejí, ale se zlepšením pověsti regionu i vysokých škol se sem třeba budou zase vracet. Navíc můžu říci, že rektoři univerzit, kteří zde dnes se mnou sedí, jsou všichni pánové na svém místě a poprvé se mi se všemi třemi velmi dobře spolupracuje,“ řekl.