Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity na této tradiční akci, zaměřenou na popularizaci přírodovědných oborů, samozřejmě nechyběla. Studenti i akademici z Katedry chemie a Katedry fyziky si připravili pro návštěvníky stánky plné efektních pokusů a rozličných experimentů i her. Katedra biologie a ekologie připravila například expozici s živými hady, rostlinami a také hravé soutěže. Katedra matematiky měla připraveny hádanky, kvízy a různé matematické hrátky i hlavolamy. Katedra fyzické geografie a geoekologie i Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje přichystaly soutěže, kvízy, zajímavé informace z oboru a geodetické měření. Nechybělo ani chemické divadlo akademiků a studentů katedry chemie PřF OU – letošní představení mělo název “Kdo vysvobodí princeznu Chinonu???”.
Počasí vyšlo skvěle, návštěvníci akce se evidentně dobře bavili, takže cíl byl splněn! Tak na viděnou zase za rok! 🙂