Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Takovýto rozmach umožňuje mimo jiné i loni dokončená rekonstrukce prostor Lékařské fakulty OU v Ostravě-Zábřehu. Ze zchátralé budovy bývalé porodnice se díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu podařilo udělat moderní výzkumné a vzdělávací centrum, které podstatně zvýšilo kvalitu výuky budoucích mediků a umožnilo rozšířit výzkum.
Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl tento projekt s názvem Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen INLEK) financován částkou 320 milionů z prostředků EU a dalšími 56,5 miliony ze státního rozpočtu. Na tuto investiční akci dále univerzita vyčlenila z vlastních zdrojů více než 60 milionů.
Cesta k založení Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) byla velmi dlouhá a prováděla ji značně skeptická atmosféra ze strany ostatních lékařských fakult. Jak jste se na celou věc díval Vy, ještě „s odstupem z Brna“?
V době, kdy se začalo vážně mluvit o vzniku LF OU, jsem byl proděkanem LF v Brně a samozřejmě jsme sledovali ostravské dění. Věděl jsem, že se v Ostravě dělá dobrá medicína, a mám řadu kolegů z fakultní nemocnice, kterým jsem to přál. Z pohledu ostatních lékařských fakult nevládlo velké nadšení, protože každá konkurence je obvykle vnímána negativně. Myslím si, že tyto nálady už přešly. LF OU byla pod drobnohledem ostatních lékařských fakult a už v průběhu prvních let, a výrazně zejména po reakreditaci Všeobecného lékařství, začala být brána jako fakt. Teď už má své pevné místo a není nikdo, kdo by nepřál jejímu rozvoji.
 Sehrál v této změně postojů roli i INLEK?
Jistě výrazně přispěl ke zlepšení kvality vzdělání, které LF OU poskytuje. Nicméně jsem přesvědčen, že spíše než budovy jsou stěžejní akademici a studenti. Všichni si jsou vědomi, že si fakulta musela vydobýt své místo, a proto jsou velmi sepjatí. I studenti, zvláště v prvních ročnících po založení, fakultu doslova podporovali a existuje zde několik aktivních orgánů, které vznikly z popudu studentů.
A jak se vám INLEK líbí na pohled jako budova?
Když jsem se na tento areál šel podívat poprvé, byla to nesourodá směs všemožných budov se všelijakými drobnými firmami a nevypadalo to celé přívětivě. Už za pár let, a to právě i díky této rekonstrukci, se změnil k nepoznání – myslím si, že je to jeden z nejhezčích kampusů lékařských fakult. Zejména ale poskytuje výborné zázemí jak studentům, tak i akademikům.
Jak INLEK rozšířil kapacity LF OU?
INLEK neumožní přijímat více studentů, jejich počty jsou dané. Co ale umožnil je spolupráce mezi různými fakultami, která už teď dala za vznik novému oboru na pomezí Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií – bude asi 20 nových míst v navazujícím magisterském oboru Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně-sociální péče. Kromě toho, a to prozrazuji veřejně poprvé, se budeme snažit o akreditaci stomatologie. Už jsme zahájili jednání.
To bude vyžadovat značné prostory a finance…
Bude se jednat o deset, maximálně dvacet studentů, což bez problému pojme INLEK. Mnohem náročnější je získání akreditace a finanční zátěž na pořízení vybavení. Nicméně věřím, že už v příštím roce bychom mohli být úspěšní.
V čem spatřujete konkurenční výhody LF OU oproti ostatním lékařským fakultám v Česku?
Je to hlavně malá velikost fakulty – zejména u klinických oborů je individuální přístup vyučujících nesmírně důležitý. Jedině tak je umožněna intenzivní výuka. Další věc je fakt, že LF OU je stále ještě mladá fakulta, a tak tu nehrozí rutina. Chce být stále lepší a já věřím, že taky bude. Třetím důvodem, ač to možná bude znít zvláštně, je právě Ostrava. Jsem přesvědčen, že i když se takto nikdy neprezentovala, je to studentské město. 10 % obyvatel jsou studenti a je tady pro ně bohaté kulturní i sportovní zázemí, k čemuž přispívají i studentské organizace, kterých je v Ostravě mnoho a odvádějí výbornou práci. My se budeme spolu s vedením města snažit Ostravu představit jako vstřícné město pro studenty.


INLEK byl realizován za podpory Evropské unie

INLEK byl realizován za podpory Evropské unie