Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve čtvrtek 20.4.2017 se ve Středisku sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách realizovalo promítání filmu Cesta ven. Na akci se podílel Projekt komunitní práce v Osadě Míru a studentská skupina ZEBRA FSS.
Cílem promítání bylo otevřít diskusi na téma sociálního vyloučení a romství. Film Cesta ven byl vybrán z důvodu, že pojednává o osudu mladé ženy-matky, která se snaží zabezpečit lepší podmínky pro život svůj a své dcerky. Na této cestě však naráží na mnoho bariér ve společnosti, zejména na předsudky lidí a úskalí spojené s byrokratickým systémem. Ve filmu zaznělo mnoho podnětů, které jsme pak v rámci diskuse společně s obyvateli ze sociálně vyloučené lokality v Ostravě-Kunčičkách (dále jen „SVL“) a se studentkami sociální práce z Fakulty sociálních studií OU (dále jen „studentky“) reflektovali.
Nejvíce jsme diskutovali o tom, co je to sociální vyloučení a co znamená v praxi – zabývali jsme se zejména předsudky společnosti vůči Romům a diskriminací (např. při hledání zaměstnání, bydlení nebo při jednání v různých institucích). Někteří obyvatelé SVL mluvili o tom, že mají jak negativní, tak pozitivní zkušenosti na poli zaměstnání, ale například jedna obyvatelka zdůrazňovala, že se za celý život nesetkala s diskriminujícím jednáním v zaměstnání.
Obyvatelé SVL si sami všímají rozdílů v jednání a v komunikaci. Za důležité považují to, jak člověk vystupuje. Volba vyjádření, tzn. to, jakým stylem člověk mluví, nepostačuje v přímé interakci se společností (např. pohovor do zaměstnání, prohlídka bydlení), kdy se mohou setkat s diskriminací na základě barvy kůže.
Obyvatelé SVL byli obzvláště zvědaví na postoj studentek, jakožto budoucích sociálních pracovnic, k tématům sociálního vyloučení a romství. Vyzývali je k zpětné vazbě, jak tuto problematiku vidí ony, zda mají zkušenost se sociálně vyloučenými nebo s diskriminačním jednáním.
V této vzájemné interakci jsme vytyčili důležité body pro zlepšení stávající i budoucí situace sociálně vyloučených lidí – shodli jsme se, že velmi důležitou roli má prevence a práce s dětmi, u dospělých je potřebné důkladně rozebírat rizika sociálního vyloučení, hledat možná řešení a snažit se odbourat diskriminující předsudky.
Z pohledu stran organizátorů i účastníků byla realizovaná akce povedená a přínosná – otevřela dosud neznámé pohledy, umožnila sdílení názorů i zkušeností a bude pomocí snad i při budoucím povolání našich studentek, kdy je nutné zažité předsudky odložit.
Zebra FSS a komunitní pracovnice projektu Komunitní práce v Osadě Míru