Dne 9. prosince 2022 se v respiriu Pedagogické fakulty OU konalo předvánoční setkání se zahraničními studenty. O bohatý program se postarali akademici z Pedagogické fakulty OU. Dr. Hana Kubíčková vedla velice zábavnou vánočně laděnou hru. Dr. Pavel Moravec povídal o kulturních specifikách českých vánočních symbolů. Program pokračoval tanečním vystoupením zahraničních studentů v čele s Anetou Burianovou z katedry hudební výchovy. Dr. Slavomíra Klimszová si se studenty připravila prezentace s doprovodnými plakáty. Celou akci zakončilo vystoupení vokální skupiny pod vedením doc. Jana Spisara.