Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Myslím si, že je to jeden z nejhezčích kampusů lékařských fakult,“ uvedl nový rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata v nedávném rozhovoru. Teď budova Lékařské fakulty Ostravské univerzity sklízí úspěch i u architektů.
V úterý 16. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2014 a INLEK, jak se projektu zkráceně říká, v ní získal čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce.
V květnu zase stavba získala čestné uznání v soutěži vyhlašované Statutárním městem Ostrava, Ostravský dům roku 2014.
Projekt Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě byl z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace financován částkou 320 milionů a dalšími 56,5 miliony ze státního rozpočtu. Na tuto investiční akci dále univerzita vyčlenila z vlastních zdrojů více než 60 milionů.