Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Aktion, program podporující spolupráci České republiky a Rakouska v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, poskytl i v roce 2016 finanční prostředky na již tradiční setkání studentů bohemistiky z Istitutu slavistiky Vídeňské univerzity, zahraničních studentů, kteří zdolávají úskalí češtiny při studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a posluchačů oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Místem letošního setkání, jehož náplň tvoří přednášky vyučujících ze zapojených vysokoškolských pracovišť, exkurze, návštěvy kulturních akcí a hlavně osobní kontakt studentů a pedagogů, se stala Ostrava, konkrétně katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.

Ve dnech 19. až 22. dubna byl pro účastníky zajištěn bohatý program. Hlavní organizátorky – prof. J. Svobodová a doc. I. Gejgušová –  děkují za pomoc svým kolegyním z katedry, zaměstnancům Knihovny města Ostravy a divadelnímu souboru Staré arény.

Studenti při závěrečném hodnocení ocenili zvláště čtvrteční výlet do Kozlovic a na Hukvaldy. V kozlovickém muzeu Obecné školy jim byly přiblíženy podmínky, v nichž se  vzdělávaly děti v závěru 19. století. Prohlédli si dobové vybavení třídy, kabinet, učebnice a pomůcky.

Po společném obědě a krátké exkurzi v místním minipivovaru v areálu Valašského fojtství si studenti vyslechli tři přednášky. P. Kuldanová hovořila na téma Dialekty versus digitální svět a média, M. Hrdlička uvažoval o tom, zda Jsou české předložky obtížné? a Mgr. C. Batlle i Enrich zvolil téma Císařská výročí v Praze a Vídni.

 Pak se skupina dopravila do obce Měrkovice a vydala se přes hukvaldskou oboru k pomníku světoznámé lišky. Atraktivitu setkání s Bystrouškou zvýšila skutečnost, že pomník byl týden před naší návštěvou nově odhalen po jeho nedávném vandalském zničení.

 Před odjezdem převzali studenti certifikáty z rukou doc. D. Svobodové, proděkanky PdF OU a vedoucí katedry, spolu s nimi si z Ostravy jistě odvezli i pěkné vzpomínky a chuť sejít se opět za rok, tentokrát v Praze.

doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D., katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

Tým Aktion

Tým Aktion


Prohlídka Ostravy

Prohlídka Ostravy


Návštěva pivovaru

Návštěva pivovaru


Procházka hukvaldský okolím

Procházka hukvaldský okolím


Návštěva DOV

Návštěva DOV


Zapojení pedagogové

Zapojení pedagogové


Zapojení studenti

Zapojení studenti


Návštěva knihovny

Návštěva knihovny


Kozlovické muzeum Obecné školy

Kozlovické muzeum Obecné školy


Hukvaldy

Hukvaldy