Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konference České asociace geomorfologů (ČAG) o stavu geomorfologických výzkumů se stala již tradiční každoroční akcí. Letošní 16. ročník (State of geomorphological research in 2016) konaný ve Frýdlantě nad Ostravicí přilákal téměř 60 vědců a studentů z šesti různých zemí (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Belgie a Německo). Pořádání se pro tento rok zhostila Katedra fyzické geografie a geoekologie, jejíž členové doc. Jan Hradecký a doc. Tomáš Pánek stáli u zrodu konference již v roce 2000. Jak se uvádí na stránkách ČAG: „Hlavním cílem výročních konferencí je prezentace výzkumných aktivit jednotlivých geomorfologických pracovišť a geomorfologů České republiky. Každoroční geomorfologická setkávání časem přerostla hranice ČR a akce se tak postupně stala vyhledávanou mezinárodní geomorfologickou konferencí.“

První dva dny byly vyhrazeny příspěvkům napříč glaciální, dynamickou, fluviální, tektonickou a antropogenní geomorfologií. Prezentováno bylo celkem 45 příspěvků (z toho 22 posterů). Interaktivní sborník všech příspěvků je přístupný na webové stránce konference. Nové poznatky v oboru prezentovali jak zkušení odborníci, tak i mladí a nadšení geomorfologové – studenti. Těm byla vyhrazena i soutěž závěrečných prací. Cenu za nejlepší bakalářskou práci získala studentka OU Olga Kluzová s tématem „Růstové odezvy smrků ztepilých na sesuvnou událost Girová 2010“. Cena za nejlepší magisterskou práci putuje k Lence Ondráčkové („Podmínky transportu sedimentů v povodí Černé Opavy – analýza (dis)konektivity fluviálního systému) na geografické pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. Cenu za nejlepší disertační práci pak získal náš bývalý student dr. Václav Stacke za téma „Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky Bečvy)“.

V rámci prvního dne konference se mohli účastníci podívat do útrob pseudokrasové Kněhyňské jeskyně. Netradiční podívanou s výkladem dr. Jana Lenarta si nenechalo ujít celkem 14 účastníků. Páteční celodenní exkurzí po zajímavých geomorfologických lokalitách Moravskoslezských Beskyd pak byla celá konference zakončena. Svahové deformace Ondřejníku, antropogenní zásahy na území přehrady Šance, recentní vývoj a dynamika Velkého potoka a výzkum nově objevené pseudokrasové jeskyně Mraznica – nabitý program, který i přes lehce deštivé počasí zájemce neodradil. K jednotlivým lokalitám svým poutavým výkladem přispěli doc. Tomáš Pánek, dr. Jan Lenart a dr. Tomáš Galia, za což se jim sluší touto cestou poděkovat.

Je potřeba zdůraznit, že téměř polovinu účastníků tvořili mladí, nadějní studenti geomorfologie (včetně těch z ostravského pracoviště), pro které je tento typ konference skvělou motivací a příležitostí vstoupit do pravého vědeckého světa. Setkání začínajících a zkušených geomorfologů by mělo být přínosem pro obě skupiny a možností navázat potenciální spolupráci napříč jednotlivými pracovišti. Spoluúčast studentů vyzdvihli i oba patroni konference doc. Jan Hradecký a doc. Tomáš Pánek. Závěrem se sluší poděkovat celému organizačnímu týmu Katedry fyzické geografie a geoekologie Přf OU za skvěle odvedenou práci a bezproblémový průběh celé konference. Slova jednoho z organizátorů dr. Jana Lenarta: „I když nás to stálo hodně práce, tak myslím, že celá akce měla smysl, byla moc hezká a účastníci se cítili dobře. Já osobně jsem si tam domluvil takovou drobnou spolupráci.“