Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 17. ledna v Domě knihy KNIHCENTRU od 16 hodin nás Michaela Závodná zavede do počátků tramvajové dopravy. Publikace mapuje vývoj městské kolejové dopravy v Ostravě, Brně Olomouci, Opavě a Těšíně od poloviny 19. století do konce první světové války. Na městkou kolejovou dopravu nahlíží autorka jako na sociální a kulturní fenomén, nesetkáme se zde proto s informacemi týkající se délky tratí, typech dopravních vozidel a dalšími údaji, které jsou v české knižní produkci o dopravě běžné.
Přichází s novým pohledem na danou problematiku, kdy hlavním záměrem bylo zachytit socioekonomické podmínky, které vedly ke vzniku a rozvoji městské kolejové dopravy. Čtenář se například dozví, jaká složitá vyjednávání probíhala mezi představiteli obecních samospráv jednotlivých měst a představiteli dopravních firem, že nebylo snadné najít kompromis mezi pojetím dopravního podniku jako výdělečné organizace a zároveň jako služby pro obyvatele města. V knize autorka zachycuje i další vlivy, které v důsledku mohly nepřímo zasáhnout do dopravního podnikání, a to například národnostní třenice v prostředí bývalé habsburské monarchie, sleduje ekonomické podmínky jednotlivých dopravních podniků a další. Svým pojetím a především prezentovanými závěry je kniha ojedinělá.