Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. Vladik Kreinovich, Ph.D. je celosvětově uznávaným americkým profesorem a odborníkem v oblasti fuzzy matematiky. Dlouhodobě spolupracuje s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM), prestižním vědeckým pracovištěm, které je součástí Ostravské univerzity. Ve spolupráci se zaměstnanci tohoto institutu se zasloužil o hodnotné vědecké výsledky.
Čestná vědecká hodnost doctor honoris causa (zkratka dr. h. c.) je čestný akademický titul, který uděluje nejčastěji akademická instituce osobnosti za významné zásluhy v určitém oboru vědy. Titul je tedy udělován bez studia a skládání zkoušek. Udělení titulu bývá nejčastěji provedeno slavnostním obřadem – promocí.
Vladik Kreinovich je excelentním vědcem, což dokazuje jeho impozantní publikační činnost. Je autorem více než 1400 vědeckých publikací v knihách, vědeckých časopisech a ve sbornících z konferencí, z nichž více než 500 napsal společně se studenty. O uznání vědeckou komunitou svědčí také patnáct plenárních přednášek. Za zmínku také stojí to, že hostoval na 16 univerzitách a výzkumných ústavech po celém světě. Zaměřuje se zejména na oblast intervalového počítání, rozhodování zatížené nejistotou a inteligentního řízení zahrnující fuzzy a neuronové přístupy. Je viceprezidentem mezinárodní neziskové organizace EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology) podporující vědeckou komunikaci a spolupráci mezi jejími členy v oblasti fuzzy logiky a je také viceprezidentem světové organizace IFSA (International Fuzzy Systems Association), která se věnuje podpoře, rozvoji a propagaci základních otázek fuzzy teorie a jejich aplikací.
Vladik Kreinovich významně přispěl k renomé Ostravské univerzity, pro kterou získal několik grantů na podporu spolupráce s USA. Během jeho stáží na OU vzniklo 12 vědeckých publikací obsahujících významné výsledky v oblasti zpracování signálu. Návrh na udělení této vědecké hodnosti byl předložen Vědeckou radou ÚVAFM za celoživotní práci mimořádně výrazné osobnosti světové vědy, významnému odborníku na matematické modelování nejistoty a intervalového počítání.
Vladik Kreinovich si pro ocenění přijel ze Spojených států amerických, kde působí na Texaské univerzitě ve městě El Paso. Rozhodně to nebyla jeho první návštěva České republiky. V roce 2009 Vladik Kreinovich navštívil ÚVAFM, kde přednesl odbornou přednášku týkající se nejistoty ve výpočetní technice, tedy téma, které je zajímavé pro vědce z  ÚVAFM. Také v srpnu roku 2016 přijal pozvání od ÚVAFM přednést vědeckou přednášku pro studenty, kteří se zúčastnili prestižní letní školy v Beskydech. O této události jsme informovali v tomto příspěvku.
Ocenění si Vladik Kreinovich převzal na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity v pěkné atmosféře Divadla Antonína Dvořáka na Smetanově náměstí v Ostravě. Součástí tohoto zasedání byla zejména promoce absolventů doktorského studia všech fakult a také promoce i představení nových docentů Ostravské univerzity s předáním jmenovacích dekretů. Slavnostní program také zahrnoval přednášku Kreinoviche o symetrii, na které předvedl své úžasné didaktické schopnosti.


Poznamenejme, že od Ostravské univerzity získali v minulosti čestné doktoráty z oblasti fuzzy matematiky v roce 1998 také zakladatel teorie fuzzy množin profesor Lofti A. Zadeh a v roce 2003 profesor George J. Klir.