Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Akademický senát Ostravské univerzity (AS OU) na svém zasedání 20. června 2016 podpořil stanovisko České konference rektorů (ČKR), ve kterém je vyjádřeno rozhořčení nad „návrhem rozpočtu Ministerstva financí ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství, jenž je zcela v rozporu s deklarovanou podporou školství jako jedné z priorit vládní politiky“.
ČKR ve svém usnesení vyjádřila také pobouření v souvislosti s nečekaným odstavením informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací a „nemíní tolerovat neschopnost Úřadu Vlády ČR dodržet zákonné normy v oblasti hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací a požaduje vyvození personální odpovědnosti za tento stav“.
Nesouhlasné stanovisko k oběma záležitostem zaujal i Akademický senát Ostravské univerzity. „Přidáváme se jak k nesouhlasnému stanovisku České konference rektorů k návrhu rozpočtu vysokých škol ve střednědobém výhledu, tak i k přerušení provozu informačního systému evidence výsledků vědy a výzkumu a vyzýváme akademickou obec k vyjádření veřejného nesouhlasu s rozpočtovým návrhem pro resort školství,“  uvedla předsedkyně AS OU Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.