Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

15. listopadu 2016 se konal Akademický den Ostravské univerzity – tradiční akademická slavnost v netradičním pojetí i prostředí. V hlavním sále multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice se sešli členové akademické obce, aby pogratulovali oceněným studentům a akademikům za jejich vědecké i občanské úspěchy a byli svědky předání výročních medailí těm, kteří se významně podíleli na vzniku i růstu Ostravské univerzity (OU).
Večerem prováděl dr. Jan Mlčoch (katedra romanistiky Filozofické fakulty OU) a kromě výše zmíněných oceněných pozval na pódium také dva z rektorů, aby akademickou obec seznámili se svou životní cestou ke svému povolání. Jan Lata se představil coby Hepatolog, člověk mezi vínem, játry a pacienty, emeritní rektor profesor Vladimír Baar zase prozradil, že byl Politickým geografem od raného dětství.
Na pódiu vystoupil také primátor města Ostravy, který nedávno s oběma ostravskými univerzitami podepsal memorandum o spolupráci, díky kterému se i Ostravská univerzita stane součástí strategického plánu města. Tomáš Macura popřál Ostravské univerzitě mnoho úspěchů i do dalšího čtvrtstoletí.
Celý večer doprovázely známé filmové melodie v podání Orchestru Fakulty umění Ostravské univerzity. Zazněla například ta z Hvězdných válek, Jamese Bonda nebo Růžového pantera. Při zahájení však zazněla i česká národní hymna a na závěr Gaudeamus Igitur.
Ze studentů převzal ocenění Mgr. Matej Zuzčák za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek / vědecko-výzkumnou činnost a tým dobrovolníků OU za významnou činnost pro občanskou společnost. Z řad akademiků byl oceněn dr. Pavel Flegontov za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let a profesorka Lenka Vaňková za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU.
Výroční medaile pak byly předány profesoru Jaroslavu Hubáčkovi, profesoru Vladimíru Baarovi, docentu Petru Pánkovi, docentce Evě Mrhačové, docentu Květoslavu Burianovi, docentu Jaroslavu Šimíčkovi, docentu Zbyňku Janáčkovi, docentu Oldřichu Chytilovi, profesoru Rudolfu Bernatíkovi a docentu Arnoštu Martínkovi.
Po slavnostním ceremoniálu následovalo setkání u občerstvení ve foyer Gongu, u kterého se vzpomínalo i gratulovalo.
Níže si můžete prohlédnout fotografie z tohoto výročního akademického dne, který se konal v rámci oslav 25. výročí Ostravské univerzity.
FOTO: MgA. Tereza Gerthnerová