Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Spousta dětí umí s ICT pomůckami zacházet už v útlém věku. Jsou to jejich běžní pomocníci. Moderní technologie dnes prostupují do všech oblastí a do vzdělávání také. Je to nevyhnutelný trend a proto by na něj pedagogové měli umět reagovat,“ říká vedoucí řešitelského kolektivu doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. z Ostravské univerzity.
Dalším z důvodů, proč projekt podpořilo i Ministerstvo školství ČR a Evropský sociální fond, je fakt, že mnoho škol v kraji je sice ICT pomůckami dobře vybaveno, ale ne na všech školách vědí, jak je efektivně využívat. „Učitelé mnohdy ani nemají představu, jaké skýtá jejich využití možnosti. Netroufají si s nimi pracovat, protože se bojí, že by to neuměli. A tak se stává, že pomůcky končí zavřené ve skříních nevyužité,“ přibližuje situaci Kateřina Kostolányová.
Projekt je realizován ve dvou etapách. V první části jsou učitelům nabídnuty nové možnosti práce s technikou, kterou již na svých školách mají. Kurzy v této oblasti byly koncipovány na míru konkrétního vybavení na škole a vzhledem k znalostem a dovednostem jejich uživatelů – učitelů.
Druhá etapa projektu se zaměřila na využití nově pořízených mobilních dotykových prostředků v konkrétních předmětech. Školám byly nabídnuty kurzy oborových didaktik s aplikací mobilních dotykových zařízení, jako například výuka matematiky, cizích jazyků, českého jazyka, předmětů přírodovědně orientovaných.
Lektoři a mentoři z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava proškolili v rámci projektu více než 650 učitelů ze 49 základních a středních škol. Připravili pro ně akreditované kurzy, vypracovali metodické příručky, které obsahovaly řadu tipů, jak výuku pomocí ICT pomůcek a volně dostupných internetových aplikací oživit. Nabídli jim také vzorové scénáře vyučovacích hodin s použitím moderních IT prostředků. Instalaci techniky a uživatelskou metodiku zajišťují odborníci z VŠB-TU Ostrava.
Že byl projekt přínosný, potvrzovaly reakce pedagogů, kteří kurzem procházeli. „Byl to nejlepší kurz, co jsem absolvovala. Všechny poznatky jsem si osvojila. Líbilo se mi, jak byl srozumitelný. Vše jsem pochopila. Nové informace mi rozšířily obzory,“ pochválila ho jedna z frekventantek kurzu, která připustila, že s tabletem ani operačním systémem Windows 8 ještě nikdy dříve nepracovala.
Projekt  nese název Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0009) a byl podpořen z Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost.