Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Krásné město Budva na pobřeží Černé Hory hostilo ve dnech 2.–8. 3. 2017 účastníky 66. valné hromady mezinárodní federace asociací studentů medicíny IFMSA. Lékařskou fakultu Ostravské univerzity zastupoval student čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Roman Dvořák, a to společně s dalšími 15 členy delegace z České republiky.
V rámci meetingu se Roman zúčastnil plenárních zasedání, regionálních sekcí, přednášky expertů WHO na téma Organ donation a diskuze s lékařkou zabývající se transplantací Langerhansových ostrůvků. Dále se účastnil tréninků finančního hospodaření, fundraisingu, komunikace a facilitace diskuzí. Tématem zasedání byly Non-communicable diseases  – zúčastnila se dr. Bente Mikkelsen, předsedkyně WHO NCD GCM, ministr zdravotnictví Montenegra a mnoho dalších. Výsledkem bylo přijetí deklarace za boj právě proti těmto onemocněním a za prevenci (https://ifmsa.org/2017/03/16/ifmsa-hosts-youth-caucus-ncds-adopts-budva-youth-declaration-call-action-noncommunicable-diseases/).
Dalším probíraným tématem setkání byla dostupnost lékařské péče v odlehlých oblastech. Ač se tato problematika České republiky příliš netýká, je nutné ocenit např. zajímavost diskuzí s Maročany, kteří provozují pojízdné ambulance a dojíždějí poskytovat první pomoc do vzdálených horských oblastí.
V rámci MM 2017 proběhl také Activities fair, na kterém byly prezentovány projekty jednotlivých zemí; v kategorii lidská práva získala ČR první místo za projekt Právo žít. Exchange fair otevřel dveře dojednávání stáží na další rok a podpořil úsilí o podepsání většího množství kontraktů s lukrativním Švédskem a Finskem. Během National food and drink event byl prezentován stánek České republiky s pro ni typickými produkty – národním jídlem, kofolou atp. V závěru akce bylo zvoleno nové vedení organizace na rok 2017–2018.
A s jakými dojmy se Roman vrátil?  „Z meetingu jsem si odnesl spoustu nových zkušeností, názorů, zážitků, navázal jsem nová přátelství; jsem vděčný za možnost reprezentovat svou republiku a fakultu. Byl bych rád, kdyby se více studentů naší fakulty zapojilo do výjezdů a našlo motivaci dělat něco navíc.“
Děkujeme Romanovi za reprezentaci  Lékařské fakulty Ostravské univerzity! Více informací o výše uvedené akci nebo o IFMSA najdete na:
https://ifmsa.cz/
http://mm2017montenegro.com/montenegro/