Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Filozofická fakulta a Fakulta umění sází na divadlo a historii
První z cyklu přednášek nazvaného Osudové osmičky zazní už 29. března od 16 hodin, a ačkoli se může zdát, že rok 1648 je příliš vzdálený, než aby měl nějaký dopad na současnou společnost, opak je pravdou. Přednášející z řad akademiků katedry historie FF OU uvedou v pěti přednáškách roky 1648, 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v zajímavých a nevšedních souvislostech, jak je neznáme ze školních lavic
Přednášky se budou konat každý měsíc od března do září, s výjimkou prázdninových měsíců, vždy v Centru PANT a zvaní jsou zájemci o historii z řad veřejnosti, učitelé základních i středních škol a především studenti historie. Přednášející ukážou, jaké měly vybrané roky dopad na náš region, jak rozdílně byl například vnímán vznik Československé republiky v Praze a jak v Ostravě, jak se proměnila skladba obyvatel po roce 1648 a po tragických letech 1938 a 1948 a jaký měly tyto klíčové roky vliv na dnešní vnímání historie i společnosti. Jaká byla ekonomická situace po rozpadu Rakouska Uherska, kdo ze zániku monarchie nejvíce těžil, a kdo se naopak obával budoucnosti. Celkem nás čeká pět přednášek a vyvrcholením celého cyklu bude program Fakulty umění, která se do oslav zapojí nastudováním dobové divadelní hry Josefa Skupy Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko.
Akademie aneb fenomény let 1918 a 1919
Opravdovou historickou lahůdkou pak budou krátké divadelně historické vstupy, v nichž se posluchači posunou časem zpět do let 1918 a 1919. Fenomény let 1918 a 1919 budou součástí takzvané „Akademie“, která následuje bezprostředně po představení „Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko“. Divadelní Akademie bude především zábavným kabaretem, jehož premiéra je plánována na říjen 2018. V krátkých vstupech ukážeme, jaká byla zdravotní a sociální péče, s jakými sociálními problémy spojenými s bytovou krizí či nezaměstnaností se musely naše prababičky potýkat. Hrané vstupy budou obohaceny o krátké komentáře akademiků OU, aby divákům neunikl dobový kontext. Celou akademii doplní písně a hudba, která dokreslí atmosféru počátku dvacátých let. Těšte se proto na krásný soprán Emy Destinové i svérázný humor dobrého vojáka Švejka či sokolské cvičence. Iluze doby kolem roku 1918 a 1919 bude dokonalá.