Pracovníci Katedry technické a pracovní výchovy PdF OU se spolu s Katedrou sociální pedagogiky PdF OU dohodli a zorganizovali výjezdní zasedání do Bílých Karpat, které jsou známy nejen významnou botanickou rezervací Vojšických luk, ale taky technickými památkami a osobnostmi, které by studenti a budoucí učitelé měli znát.

Členové výzkumných týmů musí mít příležitost řádně prodiskutovat ideje výzkumných záměrů a najít společný „bod“, který se může stát cílem. A tak budování týmu začalo zdoláním jednoho vrcholu Bílých Karpat s výstižným názvem Výzkum. Právě tento kopec je hraničním bodem rezervace květnatých luk s množstvím vzácných a ohrožených druhů.

Členové výzkumných týmu musí mít příležitost řádně prodiskutovat ideje výzkumných záměrů a najít společný „bod“, který se může stát cílem.

Samotnou přípravu akce vzali pracovníci opravdu vážně. Doktor Jan Vaněk zhotovil „LOGO“ zasedání originální metodou kyanotypie, což je odborný název pro modrotisk. Ostatní pracovníci vzali hudební nástroje a další nastudovali informace o technických památkách a životopisy osobností, které se svou pedagogickou, uměleckou a jinou prací v regionu dostali do obecného povědomí. Tato akce jenom podtrhla ideu, že pedagogové neučí znalosti vědy, ale zejména pozitivní hodnoty, které posouvají společnost vpřed.

„Věda nemusí být vždy jen papírová či exaktní záležitost někde v kanceláři, laboratoři nebo dílně, ale je to hlavně tvořivý proces rozvíjený lidmi, jejich interakcí, vzájemností a dialogem, kde se jednotlivé nápady přetínají a vytvoří pestrobarevný celek s přesahem do života společnosti,“ sdělil docent Štefan Chudý.

Věda nemusí být vždy jen papírová či exaktní záležitost někde v kanceláři, laboratoři nebo dílně.

Sociální aspekty v týmech kateder hrají jednu z důležitých rolí při realizaci výzkumných projektů. Efektivní komunikace, ale také schopnost „nalézt společnou řeč“ jsou nezbytné pro dosažení úspěchu. Výjezdní zasedání kateder otevřelo možnosti konkrétní spolupráce v připravovaném výzkumném projektu. Interakce mezi členy týmu jsou klíčové pro sdílení nápadů, synergii, ale také budoucí spolupráci.

Efektivní komunikace, ale také schopnost „nalézt společnou řeč“ jsou nezbytné pro dosažení úspěchu.