Určité ekologické chování se už stalo normou – netřídit odpad je téměř známkou špatného vychování, a proto i v knihovně je samozřejmostí separace plastového a papírového odpadu. Na každém patře najdete koše na plast a papír a v přízemí i kontejner na drobný elektroodpad. Studenti si mohou své vypůjčené knihy odnést v levnější papírové tašce či v dražší (ale trvanlivější) plátěné. V kuchyňkách v S‑zóně a ve studovně časopisů jsme omezili používání plastového a papírového nádobí – studenti mají k dispozici talíře, hrnky, sklenice atd.

Od každodenních maličkostí k dlouhodobým „ekovychytávkám“

I v každodenním provozu myslíme na budoucí recyklaci či opětovné využití. Používáme ekopapíry, tiskneme na „šmíráky“ (nejde-li o oboustranný tisk) nebo používáme propisky, ke kterým dokupujeme pouze náplně místo toho, abychom pořizovali propisky nové. Snažíme se předcházet tisku zbytečného papíru – spustili jsme online registraci do knihovny, a tak již není nutné přijít osobně do knihovny podepsat tištěné seznámení s knihovním řádem a pravidly pro využívání knihovny.

Do knihovny dochází množství písemné korespondence – dopisy či balíky s objednanými knihami nebo časopisy. Obálky opětovně používáme při zasílání dokumentů vnitřní poštou univerzity a obalový materiál pak pro zasílání knih z knihovny (meziknihovní výpůjční služba, zasílání tzv. povinných výtisků publikací vydávaných univerzitou apod.). Nadbytečné krabice poskytujeme k dalšímu využití také univerzitnímu knihkupectví.

Do knih se vlepuje radiofrekvenční čip, který umožňuje rychlé načítání knih do knihovního systému. Tyto čipy jsme pořídili v ekologické variantě. Na rozdíl od klasických čipů neobsahují plast.

A nejsou to jen tyto maličkosti – i při pořizování nových technologií hledáme ekologičtější variantu. Od září začala knihovna s označováním knih RFID technologii, která nám usnadní některé knihovní procesy – revizi knihovního fondu či půjčování knih a časopisů. Do knih se vlepuje radiofrekvenční čip, který umožňuje rychlé načítání knih do knihovního systému. Tyto čipy jsme pořídili v ekologické variantě. Na rozdíl od klasických čipů neobsahují plast, pouze papír, a použité lepidlo je plně biologicky odbouratelné.

V univerzitní knihovně je pravidlem knihy obalovat, aby byly lépe chráněny a déle vydržely v „půjčovatelném“ stavu. Nově jsme do knihovny zakoupili stroj na obalování knih, který využívá jako obalovací materiál polyetheleTM, netoxický a plně recyklovatelný plast vyráběný z obnovitelné rostlinné suroviny – etanolu z cukrové třtiny. Zvolili jsme ekologickou variantu obalovacího materiálu.

Re-use a sdílení v knihovně

V přízemí budovy knihovny najdete re-use knihovničku, do které můžete přidat, či si z ní vzít nějakou pěknou knížku. Mezi zaměstnanci knihovny je oblíbená interní re-use akce, při které hledáme nový domov jak pro nepotřebné věci z knihovny, tak z domácnosti zaměstnanců. Pracovníci knihovny se účastní rovněž celouniverzitních ekologických akcí – sázení stromů apod.

V přízemí budovy knihovny najdete re-use knihovničku, do které můžete přidat, či si z ní vzít nějakou pěknou knížku.

Knihovny obecně stojí na konceptu sdílení – co jiného je vlastně půjčování knih než sdílení a opětovné využívání. Univerzitní knihovna ale sdílí také své prostory – S-zónu včetně jejího vybavení. Starší nadbytečný nábytek či nevyužitou techniku pak knihovna nabízí k využití jiným útvarům OU. Na začátku pandemie, kdy vznikla potřeba práce z domova, jsme zapůjčili pracovníkům rektorátního pracoviště notebooky z S-zóny. Naše notebooky byly a jsou nadále využívány pracovníky zajišťující testování zaměstnanců či provoz očkovacího centra.

Do budoucna plánujeme i dále omezovat zbytečný tisk – např. potvrzení o zaplacení poplatků plánujeme automaticky zasílat na mail daného studenta.

Do budoucna plánujeme i dále omezovat zbytečný tisk – např. potvrzení o zaplacení poplatků plánujeme automaticky zasílat na mail daného studenta. Uvažujeme o rozšíření možnosti třídit odpad – přidáme koše na sklo či bioodpad. Bylo by skvělé, kdybychom získali pro naše květiny kvalitní hlínu z knihovního kompostéru či žížalí hnojivo.