Na začátku byla snaha zlepšovat výuku na Ostravské univerzitě. Počátkem roku 2021 vznikla napříč univerzitou pracovní skupina akademiků, kteří na výzvu rektora projevili zájem podílet se na inovacích a přispět vlastními pedagogickými zkušenostmi.

Pod vedením docentky Zuzany Sikorové se skupina nejprve soustředila na analýzu současného stavu. Byl vytvořen dotazník, který vyplnilo 500 studentů a vyučujících. Kvantitativní průzkum doplnily fokusní skupiny tvořené studenty absolventského ročníku magisterských programů ze všech fakult Ostravské univerzity, které pomohly zmapovat tři klíčové oblasti: výstupy z učení, výukové formy a metody a využívání ICT technologií.

Na vedení a vyhodnocení fokusních skupin spolupracovali obecní didaktici Marek Václavík a Iva Červenková (oba PdF) s oborovými didaktiky Martinem Tomáškem (FF) a Barbarou Baarovou (PřF), kteří výsledky výzkumu prezentovali mimo jiné v článku Analysis of Quality Teaching and Learning from Perspective of University Students, který vyšel v časopise Education Sciences.

„Výzkumným cílem mezifakultního týmu bylo vytvořit kvalitativní doplnění ke kvantitativnímu šetření a s menším počtem respondentů, kteří na sebe budou moci reagovat. Chtěli jsme co nejdůkladněji prozkoumat, jak vidí výuku a učení na Ostravské ze své perspektivy studenti,“ říká Marek Václavík, jeden z autorů studie.

„Ukázalo se, že z hlediska efektivnosti výuky je zásadní, jsou-li studenti vyučujícími respektováni jako plnohodnotní partneři, jsou do výuky aktivně zapojováni a vědí, jak získané kompetence využijí v praxi.“

„Ukázalo se, že z hlediska efektivnosti výuky je zásadní, jsou-li studenti vyučujícími respektováni jako plnohodnotní partneři, jsou do výuky aktivně zapojováni a vědí, jak získané kompetence využijí v praxi,“ shrnuje hlavní poznatky Martin Tomášek a dodává, že podle studentů je přístup zvolený učitelem podstatnější než to, zda se formálně jedná o přednášku, seminář nebo cvičení.

Z těchto aktivit vyrostla skupina Všichni spolu tvořená akademiky napříč obory a fakultami, kteří věnují čas a energii společnému hledání efektivních přístupů, sdílení zkušeností a vyhodnocování výsledků. Výsledkem její činnosti je stránka Učím na Ostravské, kde můžete hledat i nabízet metodickou podporu. Nově nás najdete také na sociálních sítích – Facebooku, Twitteru a Instagramu.