Vědecká konference Centra výzkumu odborného jazyka

Autor: Irena Šebestová , 18. 11. 2019

Na šest desítek filologů z celé Evropy a také z Kanady zavítalo do Ostravy na mezinárodní vědeckou konferenci Centra výzkumu odborného jazyka při FF OU.


Konference The Changing Landscape of Professional Discourse II/Fachkommunikation im Wandel II. navázala na setkání z roku 2014 a po pěti letech tak měli účastníci znova příležitost poukázat na aktuální problémy a změny v odborné komunikaci a v odborném jazyce. V rámci konferenčního jednání, které zahájil rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., vytvořili jednotliví členové německé a anglické sekce odborné fórum, kde prezentovali nové metody, témata a směřování výzkumu odborného jazyka. Plenární přednášky proslovili Geneviève Bordet z Paris Diderot University/Francie, Laura-Mihaela Muresan z Bucharest University of Economic Studies/Rumunsko, Klaus-Dieter Baumann z lipského Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie/Německo a Ludwig M. Eichinger z Universität Mannheim/Německo. Prezentace výsledků odborného výzkumu byla přijata s velkým zájmem zúčastněných vědců a zprostředkovala nové impulsy pro budoucí bádání v mnoha oblastech odborného jazyka.