Vědecká konference Centra výzkumu odborného jazyka

Autor: Irena Šebestová , 18. 11. 2019

Na čtyři desítky filologů z celé Evropy zavítalo do Ostravy na mezinárodní vědeckou konferenci Centra výzkumu odborného jazyka při FF OU.


Konference The Changing Landscape of Professional Discourse II/Fachkommunikation im Wandel II. navázala na setkání z roku 2014 a po pěti letech tak měli účastníci znova příležitost poukázat na aktuální problémy a změny v odborné komunikaci a v odborném jazyce. V rámci konferenčního jednání, které zahájil rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., vytvořili jednotliví členové německé a anglické sekce odborné fórum, kde prezentovali nové metody, témata a směřování výzkumu odborného jazyka. Plenární přednášky proslovili Theresa Lillis z Uhe Open University/Velká Británie, Anna Mauranen z Univerzity v Helsinkách/ Finsko, Klaus-Dieter Baumann z Univerzity v Lipsku/Německo a Norbert Richard Wolf z Univerzity ve Würzburgu/Německo. Prezentace výsledků odborného výzkumu byla přijata s velkým zájmem zúčastněných vědců a zprostředkovala nové impulsy pro budoucí bádání v mnoha oblastech odborného jazyka.