Literární noviny pochválily představení Ostravské univerzity

Autor: , 12. 12. 2016

Přední český a evropský historik umění prof. Jan Royt v Literárních novinách vyzdvihl akci Ostravské univerzity v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. Organizátorům gratulujeme!


Herec Šimon Krupa v hlavní roli

V prosincovém čísle Literárních novin (12/2016) dostal v článku nazvaném „Co vás zaujalo v české kultuře“ prostor i přední český a evropský historik umění prof. Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy.

V roce 2016 se podílel na mnoha různých akcích spjatých se 700. výročím narození Karla IV. O to cennější je, že do svého stručného ohlédnutí za letošním rokem zařadil i akci spjatou s Ostravskou univerzitou.

„Pro moji osobu byly prvořadou kulturní událostí v roce 2016 akce spojené s oslavou 700letého výročí narození císaře a krále Karla IV. Byly to především výstavní projekty Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně (Císař Karel IV. 1316-2016) a Univerzity Karlovy v Karolinu (Druhý život Karla IV.), výstavy na Pražském hradě a na Karlštejně (karlštejnský poklad), ale také i akce regionální, jako např. výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků v Regionálním muzeu v Teplicích či výstavy v muzeích v Kašperských Horách a v Lounech. Myslím, že zážitkem pro veřejnost byla rekonstrukce korunovace Karla IV. Osobně jsem se podílel na přípravě některých publikací. Zaujala mě také aktualizace osobnosti Karla IV. v dnešní době v podání studentů uměleckých oborů Ostravské univerzity.“

Řeč je o hudebně-dramatickém projektu „Skladatel aneb Trýzeň za Karla IV.“. Připravila ho skupina mladých ostravských divadelníků pod vedením režiséra Milana Cimeráka (v hlavní roli Šimon Krupa) ve spolupráci s o. p. s. Dny české státnosti a Fakultou umění Ostravské univerzity.

„Jak v pražském Hlaholu, tak i ve vítkovickém Divadle Mír se představení setkalo s kladnou odezvou, zmínka prorektora prof. Jana Royta je toho dokladem. Na syntézu historických událostí a současného příběhu veřejnost reaguje s velkým zájmem. Odborná veřejnost pak oceňuje to, že v novém tvaru zaznívají zřídka uváděné ukázky dobové hudby. V tomto případě jsme doslova oprášili skladby obrozeneckých skladatelů a publikum nemělo žádný problém s dobovým patosem, sentimentem a ilustrativním pojetím vlastenectví,“ uvádí Viktor Velek z Fakulty umění Ostravské univerzity, který projekt koordinoval. Nyní připravuje nápady na „jubilejní rok“ 2018.