Od 17. března zároveň platí nový režim pro vstup do budov univerzity. „Zaměstnanci univerzity mohou na pracoviště vstoupit pouze, pokud jsou negativně testovaní, očkovaní nebo nedávno covid-19 prodělali,“ říká HR manažerka Ostravské univerzity a zároveň koordinátorka testování Jana Kuchařová. Studentů se opatření ani testování zatím netýká.

Na testy se mohou zájemci hlásit prostřednictvím rezervačního systému, na místě pak stráví přibližně 25 minut. Pokud budou jejich výsledky negativní, odnesou si potvrzení, které předloží při vstupu na své pracoviště. „Přímo v testovacích centrech pracují jako administrátoři a administrátorky studenti a absolventi ze všech fakult naší univerzity. Ti byli zaškoleni v zajištění hygienických podmínek, bezpečnosti práce nebo používání testovacích sad. A vzhledem k tomu, že přicházejí do kontaktu s citlivými daty, školili se i v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů,“ komentuje výběr personálu testovacích center Jana Kuchařová.

Zaměstnanci univerzity mohou na pracoviště vstoupit pouze, pokud jsou negativně testovaní, očkovaní nebo nedávno covid-19 prodělali. Studentů se opatření ani testování zatím netýká.

„Za prvních osm pracovních dní provozu jsme v testovacích centrech odečetli celkem 885 antigenních testů. Jeden pak vyšel s prokazatelně pozitivním výsledkem,“ shrnuje Jana Kuchařová. Testovací sady univerzita doplňuje průběžně. Výběr závisí na způsobu odběru, senzitivitě, dostupnosti na trhu a také ceně. „Na první dva týdny máme zásobu testovacích sad Flowflex pro odběry z přední části nosu. Na další dva týdny pak máme pro zaměstnance univerzity POC antigenní testovací soupravy Colloidal Gold od značky Diagnos,“ říká kancléřka univerzity Monika Šumberová.

… pracujeme na transformaci testovacích center v Antigenní odběrová centra poskytovatele zdravotních služeb. Ta už budou například pozitivně testovaným vydávat žádanky na PCR testy bez nutnosti zapojení praktických lékařů.

Na projektu testovacích center spolupracovaly jednotlivé fakulty, Centrum informačních technologií, Personální oddělení Rektorátu, Poradenské centrum a mnoho dalších, včetně univerzitních právníků. „Jsem rád, že se součásti univerzity tak pružně a rychle zkoordinovaly. A také, že souběžně pracujeme na transformaci testovacích center v Antigenní odběrová centra poskytovatele zdravotních služeb. Ta už budou například pozitivně testovaným vydávat žádanky na PCR testy bez nutnosti zapojení praktických lékařů. Tím se proces zachytávání případů onemocnění covidem-19 zrychlí,“ dodává rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

 

FAQ | Odpovědi na nejčastější dotazy

Testují se i studenti?

Studentů se zatím testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 netýká.

 

Kdy a kde se mohu nechat otestovat?Jak dlouhou dobu strávím na testovacím místě?

Na testovacích místech strávíte cca 20 až 25 minut – z toho minimálně 15 minut je spojeno s povinným čekáním na vyhodnocení testu, zbytek času zabere odběr vzorku a administrativa.

 

Jaké testovací sady má univerzita k dispozici a jak se používají?

  • Flowflex (cca od 15. března do 26. března)
  • Diagnos / Colloidal gold (cca od 29. března do 9. dubna)

Do they speak English in test centres?

Yes they do. And you can also request the certificate in English.

 

Jak se mohu k testování přihlásit a jak jsou chráněny mé osobní údaje?

K testování se můžete přihlásit prostřednictvím online rezervačního systému. Ten je také základem databáze, do které administrátoři doplňují výsledky testů. Samotní administrátoři mají přístup jen k základním identifikačním údajům. Informace o zdravotní pojišťovně nebo rodném čísle shromažďujeme pouze pro účely komunikace se zdravotními pojišťovnami. Zároveň nevytváříme ani nevedeme další seznamy nebo záznamy na jednotlivých pracovištích. Potvrzení o negativním testu na recepci nebo u nadřízeného pouze předložíte k nahlédnutí.

 

Jak vypadá potvrzení a k čemu se dá využít?

Potvrzení obsahuje základní osobní údaje testované osoby a informaci o tom, zda je negativní, nebo pozitivní. Využít ho můžete pouze ke vstupu na pracoviště na Ostravské univerzitě. Na základě tohoto potvrzení nemůžete cestovat do zahraničí nebo se prokázat u jiného zaměstnavatele, než je Ostravská univerzita. Takové vám vydá pouze poskytovatel zdravotních služeb.

 

Co není pro vstup na pracoviště dostačující?

  • Domácí antigenní test stejně jako potvrzení, které vydal jiný zaměstnavatel než Ostravská univerzita, nestačí. Potvrzení o výsledku testu od poskytovatele zdravotních služeb však ano.
  • Výsledek testu na hladinu protilátek nestačí. SMS z hygieny o méně než 90 dní starém pozitivním PCR testu ano.
  • Potvrzení o očkování ze zahraničí nestačí. Certifikát o očkování vydaný MZČR ano.

 

Co když mi vyjde test pozitivní?

Oznámíte to svému praktickému lékaři, který vám podá žádanku na PCR test.

 

Jak dlouho budou trvat tato pravidla?

Nevíme.