Sociálně-psychologický kurz pro studenty prvních ročníků oboru Sociální práce

Autor: , 3. 10. 2018

Ve dnech 1. a 2. 10. proběhl Sociálně–psychologický kurz pro studenty prvních ročníků oboru Sociální práce, který se uskutečnil v prostředí turistické základny Myšinec organizace Duha.


Ve dnech 1. a 2. 10. proběhl Sociálně–psychologický kurz pro studenty prvních ročníků oboru Sociální práce, který se uskutečnil v prostředí turistické základny Myšinec organizace Duha.

Kurz byl zaměřen na zisk společných zážitků v kontextu přípravy na profesi sociálního pracovníka a sebe-zkušenosti skrze zejména skupinové aktivity.
Kurz sestával ze zjištění očekávání od participujících, zážitkových aktivit spojených s reflexí a závěrečné zpětné vazby. Ze zážitkových aktivit měli studenti možnost vyzkoušet si například, jaké to je stát se nevidomým a spoléhat se na podporu svého doprovázejícího, jak pomocí týmové práce vyřešit řadu logických úkolů jako např. „překročení čokoládové řeky“ a jak vyrobit klobouk s příběhem.
Studenti měli rovněž možnost prozkoumat své vlastní názory a postoje na pozici sociálního pracovníka a hodnoty sociální práce skrze skupinový brainstorming a skrze projektivní metody tvorby pohádkových příběhů.

Na Sociálně-psychologickém kurzu studenty také navštívili kolegyně a kolegové z Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií, kteří se se studenty nejen seznámili, ale také se aktivně zúčastnili aktivit kurzu.
Všem zúčastněným tímto za realizační tým Sociálně-psychologického kurzu moc děkujeme a budeme se těšit na další první ročníky oboru Sociální práce v budoucnu!

Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Adéla Recmanová