Tento článek má hned několik ALE. Je to z toho důvodu, že hodnocení záleží jen na vás a na tom, co chcete vyučujícímu sdělit.

Víte, že slovo kritika není negativní ani nikterak citově zabarveno? Od Ottova slovníku naučného až po Wikipedii se definice v podstatě shodují. Kritika je o posuzování, odhadování a provádění rozborů. Kritický hlas je analytický a pohlíží na předmět kritiky z různých úhlů.

Pokud máme hodnotit ostatní, můžete samozřejmě zvolit více způsobů, jak to udělat. Jako příklad si vezmeme klasickou manažerskou metodu sendviče, které se používá pro hodnocení zaměstnance jeho nadřízeným. Ta nám říká, že negativní kritiku a výtky přijmeme lépe, pokud je „zabalíme“ do pozitivních připomínek. V praxi by to tedy vypadalo tak, že nejdříve napíšete něco pozitivního, pak své negativní pocity z vyučování, a nakonec vaší poznámky přidáte opět něco kladného.

ALE tato metoda nemusí být pro evaluaci ta nejvhodnější. Vyučující není váš podřízený (ani nadřízený). Navíc víme, že pokud někomu něco sdělujeme, má příjemce tendenci více vnímat informace z úvodu a závěru sdělení. Negativní prostředek tak může vyznět nepodstatně, nebo nebude zaznamenám vůbec. Využijte tedy tohoto faktu naopak. Určete si, co je pro vás důležité vyučujícímu sdělit, a tuto informaci umístěte na konec nebo začátek hodnocení.

Způsob zpětného hodnocení si přizpůsobte dle svého. Začít můžete něčím, co se vám na předmětu, vyučujícím, nebo způsobu studia líbilo. Pak přidáte vše, co se vám nelíbilo a co vám komplikovalo výuku. Na závěr pak můžete zkusit navrhnout vlastní řešení problému nebo přidat pár nápadů. Nové trendy, metody nebo pomůcky mohou vyučujícího inspirovat a váš komentář může zásadně změnit průběh výuky.

Určete si, co je pro vás důležité vyučujícímu sdělit a tuto informaci umístěte na konec nebo začátek hodnocení.

„Pozitivní kritiku“ můžeme používat více u doktorandů nebo u začínajících vyučujících, kteří ještě nemají tak dlouhou praxi. Kladnou zpětnou vazbou si mohou vybudovat potřebné sebevědomí a ujistit se, že postupují správným směrem. Zkušený akademik přivítá „negativní kritiku“ stejně jako tu pozitivní (ne-li více). Kritika představuje novou výzvu. Nabízí náhled na slabé a silné stránky i limity vyučujících. Někdy je lepší slyšet, v čem je možno se zlepšit, než pouze číst: „Skvělé, nic bych neměnil.“

Bude-li vaše připomínka objektivní, konstruktivní a jasná, je jedno, jakou metodu své zpětné vazby zvolíte. Pod takovýmto profesionálním komentářem se nemusíte stydět podepsat, ALE svou evaluaci můžete odevzdat anonymně. Věřte, že každým hodnocením pomáháte zlepšovat kvalitu výuky, a to nejen sobě, ale také všem dalším budoucím studentům.

 

P.S.: Tento článek může sloužit také akademikům ke zpětné vazbě pro studenty. Stačí, když si vždy zaměníte slovo vyučující/akademik za slovo student a naopak.