Intenzivní přípravy modernizace historické budovy v ulici 30. dubna, která je součástí městské památkové zóny, trvají přes čtyři roky. Už od začátku bylo jasné, že se vše musí doladit do nejmenšího detailu. A to jak z hlediska stavebního, tak logistického. Sídlo několika kateder a samotného děkanátu PřF OU se totiž v průběhu rekonstrukce zavře všem studentům i pracovníkům. Rozsáhlé modernizaci v současnosti nahrála také distanční výuka. Kromě kanceláří totiž musela fakulta zajistit vyklizení všech dalších učeben a během několika týdnů proměnit budovu takřka v dům duchů.

 

Velké přesuny mezi budovami fakulty

Akademici i pracovníci děkanátu museli do krabic dostat vše potřebné a se stěhováky zamířit do dočasných prostor. Hlavní vlna přesunu se týkala téměř šedesátky osob a dvaačtyřiceti kanceláří.

„Museli jsme vše do detailu připravit a najít prostory jak pro naše pracovníky, tak pro případný návrat studentů. Máme za sebou hodiny jednání a plánování. Pro stěhování jsme totiž museli promyslet všechny možné scénáře, abychom zvládli fungovat bez větších omezení,“ upřesňuje tajemník PřF OU Vítězslav Bican. V případě návratu ke klasické výuce je podle něj vše připraveno tak, aby měli studenti a vyučující, i přes fungování v provizoriu, co možná nejlepší podmínky.

 

Vytoužená proměna je na dosah

Historická budova Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v centru města už i přes své nezaměnitelné kouzlo nesplňovala požadavky dnešních studentů i pracovníků. Obrovskou proměnou v následujících měsících projde hlavně její interiér. Ten se má stát moderním univerzitním pracovištěm 21. století a zároveň chloubou fakulty. Po rozsáhlé rekonstrukci, kterou připravil Architektonický ateliér Velehradský (na virtuální prohlídku se můžete vydat po kliknutí) ve spolupráci s vedením fakulty a katedrami, budova nabídne atraktivní zázemí studentům i zaměstnancům a přinese také provozní úspory.

Zároveň oživíme dosud nevyužité podkroví, kde přibudou kanceláře i slavnostní aula.

„Dojde k úpravám dispozic celé budovy, které přinesou moderní prostory pro výuku, samostudium i další akademické činnosti. Zároveň oživíme dosud nevyužité podkroví, kde přibudou kanceláře i slavnostní aula. Navrhli jsme rovněž také několik výrazných úprav, které pomůžou oživit vzhled budovy po architektonické stránce i v jejím každodenním využití. Samozřejmostí bude zvýšení požární bezpečnosti i vybudování výtahu, který zjednoduší pohyb hendikepovaným. Důležitou složkou rekonstrukce bude i komplexní výměna rozvodů, vzduchotechniky i modernizace počítačových sítí. Velmi se těšíme na celkové zkulturnění naší budovy,“ popisuje děkan PřF OU Jan Hradecký.

 

Proměně pomůžou vlastní zdroje i ministerstvo

Pro modernizaci historické budovy Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity získala dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Podstatnou část ovšem bude financovat také z vlastních zdrojů. Rekonstrukce, kterou bude provádět firma Geosan, se naplno rozběhne v dubnu, trvat má dle smluvní dokumentace 14 měsíců a bude stát desítky milionů korun.