Přijďte na výstavu masožravých rostlin na botanickou zahradu!

Autor: , 12. 6. 2015

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty OU pořádá ve dnech 18. až 21. června 2015 dnes již tradiční výstavu masožravých rostlin. K vidění budou významné skupiny masožravých rostlin z pohledu systematického, ale rovněž geografického. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin a v případě zájmu je připraven odborný výklad i prodej přebytků. Při příležitosti výstavy bude otevřena celá botanická zahrada se spoustou zajímavých rostlin.


Autor fota: Beáta Sklářová.

Řeknou-li se masožravé rostliny, většinou se každému vybaví mucholapka (Dionaea muscipula), která je nejznámější masožravkou díky schopnosti rychle aktivně chytit svoji kořist. Tento druh, který reprezentuje masožravé rostliny nového světa, bude zastoupen v několika kultivarech.

Z oblastí východního pobřeží severní Ameriky uvidíme kolekci špirlic (Sarracenia), které lze spolu s rosnatkou niťovitou (Drosera filiformis) pěstovat i v našich podmínkách celoročně venku, např. v rašeliništích. Z oblastí jižní Ameriky bude mít své zastoupení masožravá rostlina stolových hor (Heliamphora) a rovněž masožravé bromélie z rodu Brocchinia a Catopsis. Zastoupeny budou dále rosnatky (Drosera) a tučnice (Pinguicula) z několika kontinentů, včetně australských trpasličích rosnatek a vápnomilných mexických tučnic. Z láčkovek Vás zaujme, na výstavě s největšími láčkami, láčkovka osekaná (Nepenthes truncata). Zcela zvláštní skupinou jsou bublinatky, kde budeme moci pozorovat lapací měchýřky u bublinatky jižní (Utricularia australis), která patří mezi naše domácí masožravé rostliny.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty OU se nachází ve Slezské Ostravě na ulici Na Souvrati 2066/12.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Související články: