Snažíme se vytvářet vědu ve společenství, v živé, ne virtuální diskusi

Rozhovor se členy badatelského týmu o jejich motivaci ke zkoumání humanistických a barokních žánrů souvisejících s náboženským životem i o tajemstvích, která "stará literatura" skrývá....

rozhovory

Novinky v e-zdrojích Univerzitní knihovny pro rok 2014

věda a výzkum

Kramářské písně věnované Panně Marii se vztahují ke klíčovým ženským tématům

O lásce ke starší literatuře, mariánských kramářských písních a obrazu ženy, který podávají.

rozhovory

Tajemství umění kaligrafie.

Víte, co je to kaligrafie? Jde o umění krásně ručně psát, štětcem nebo perem. Každý takový znak je unikátní, odráží temperament jeho tvůrce, výtvarníka. A...

reportáže

Talent jako dar…

Když souzní srdce i mysl mezi učitelem a žákem, je to radost a pokud ta harmonie duší existuje v umění, má obrovský přesah do srdcí...

nezařazené

15 let budovy Univerzitní knihovny

reportáže

Prodloužení provozní doby půjčovny – sudé pátky do 16h

pozvánky

Václav Moravec křtí OU@LIVE

nezařazené

Jsme online, jsme OU@LIVE!

Reportáž ze křtu OU@LIVE...

nezařazené

Na Erasmu v Německu

Již od studia na gymnáziu jsem věděla, že chci jednou studovat v Německu.

student

Až Vás ELTO požádá o ruku…

Aneb „Do háje s toustovači. Nepotřebuju si chleba vařit…“

reportáže

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o tvorbě encyklopedie…

O čem přemýšlí ostravský Denis Diderot nad dokončenou Kulturně-historickou encyklopedií českého Slezska a severovýchodní Moravy?

rozhovory

Učíme nadané žáky

Termín nadaný žák označuje žáka s potenciálem vlastností a schopností v rozumové (intelektové), pohybové nebo umělecké oblasti nad rámec běžné populace.

reportáže

Úvodní slovo rektora

nezařazené

Pohyb a zdraví aneb správně vykonávaný pohyb prodlužuje náš život!

Jak často chodíte pěšky, jste rekreační sportovec? Pohyb by měl být samozřejmou součástí našeho života, pravidelná pohybová aktivita nás udržuje v dobrém zdravotním i duševním...

věda a výzkum

Velikonoční koncert se nesl v duchu dvou prvenství

reportáže

Sudety zmizelé a objevené

Krajina je jako kniha, v níž můžeme číst příběhy těch, kdo jí utvářeli, kdo v ní zapustili své kořeny, i těch, jejichž kořeny byly ze...

reportáže

Nový druh epifytického mechu z Pamíru

věda a výzkum

Studentská komora Rady vysokých škol

I studenti mají své zastoupení na národní úrovni. Ubytovací stipendia, novela VŠ, stipendia pro doktorandy, kvalita výuky - to vše řeší Studentská komora Rady vysokých...

aréna

Workshop kvalita vysokých škol

student