První les čítající 6 tisíc stromů vysadili studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity v říjnu 2020. Kvůli epidemiologické situaci se však další akce musely odkládat, a se sázením se tak pokračuje prakticky až po roce. „K sázení jsme pozvali předně studenty prvních a druhých ročníků. Mohou si zasadit vlastníma rukama strom za přihlášku, kterou si na Ostravskou univerzitu podali. A co je teď možná ještě důležitější, je to pro ně příležitost osobně potkat a poznat své spolužáky. V tomto případě jde hlavně o studenty druhých ročníků, kteří strávili celý minulý akademický rok na distanční výuce,“ popisuje tisková mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová.

„Minulý rok se nám spolupráce s Ostravskou univerzitou osvědčila, studenti se ukázali být houževnatými sázeči a poradili si i s nesnadným kamenitým svahem. Proto jsme rádi, že letos na spolupráci navážeme a společnými silami přispějeme k zalesnění lokalit postižených kůrovcovou kalamitou,“ říká Václav Langer, specialista ochrany přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR.

Z velkého zájmu o akci je patrné, že studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity není životní prostředí lhostejné a nebojí se na jeho zlepšení aktivně podílet.

V sázení stromů budeme pokračovat i na jaře 2022. Do dnešního dne totiž evidujeme dalších více než 12 tisíc přihlášek na akademický rok 2021/2022. Ve všech případech se bude sázet přírodě blízká skladba stromů namísto smrkových monokultur. „Loňskou akci si dobrovolníci opravdu užili, což dokazuje i fakt, že letos se nám kapacitu sázečů podařilo naplnit i s náhradníky. Z velkého zájmu o akci je patrné, že studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity není životní prostředí lhostejné a nebojí se na jeho zlepšení aktivně podílet,“ říká Lucie Fremrová.