Motivací k otevření Očkovacího centra Ostravské univerzity proti onemocnění COVID-19 na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity je hned několik: „Výhledově se plánuje uzavření velkokapacitního očkovací centra na výstavišti Černá louka. Dokážeme tím tedy suplovat sníženou kapacitu, až situace nastane,“ uvádí děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Očkovací centrum bude otevřené od 16. srpna vždy v pondělí a úterý a to od 12:00 do 15:00. V případě většího zájmu bude možné tyto ordinační hodiny rozšířit. Jeho lokace je v areálu Lékařské fakulty (Syllabova 19), v hlavní budově INLEK (část budovy B). Provoz centra je naplánován tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření, vstup je plně bezbariérový a v bezprostřední blízkosti budovy je možné zdarma zaparkovat.

Přihlásit se může kdokoliv, kdo má o očkování proti COVID-19 zájem, nejedná se tedy jen o službu pro zaměstnance a studenty Ostravské univerzity, ale i pro širokou veřejnost. „Věřím, že této příležitosti využijí ti, kteří se doposud očkovat z nějakého důvodu nestihli, nemohli, nebo prodělali COVID-19 a čekají na uběhnutí určité doby. Současně doufám, že se nám podaří přesvědčit ty váhavé, kteří si nejsou jistí, jestli má očkování smysl. Na Lékařské fakultě totiž víme, že je vakcinace proti COVID-19 důležitá nejen pro samotné očkované, ale pro celou společnost, jelikož může zabránit vzniku nových mutací koronaviru,“ vysvětluje Rastislav Maďar.

Vstup na očkování bude v levé tmavě šedé části budovy – oddělen od běžného hlavního vstupu.

Univerzita by ráda vyzvala i své neočkované studenty, aby této přiležitosti využili a navštívili Očkovací centrum OU. I díky tomu bude možné prožít v akademickém roce 2021/2022 normální semestry s prezenční výukou, studenti poznají své spolužáky a vyučující, osahají si praktickou výuku a užijí si pravá studentská léta bez epidemiologických omezení. Konec konců k tomuto nabádá také děkan Přírodovědecké fakulty OU:

K registraci se zájemci přihlásí standardní cestou přes Centrální rezervační systém https://registrace.mzcr.cz/, kde si jako místo očkování od dnešního dne mohou vybrat také Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Následně budou systémem vyzváni k vyhledání vhodného termínu přes systém Reservatic. Přihlašování a odhlašování z termínu je pak možné 5 dní před vybraným termínem.

Očkování budou provádět zdravotníci z řad zaměstnanců Lékařské fakulty a k dispozici budou mít vakcínu Pfizer, která se podává ve dvou dávkách s rozestupem minimálně 3 týdnů. Služby Očkovacího centra, které v moderní budově Lékařské fakulty už v půlce srpna vznikne, plynule na podzim rozšíří i nabídka vakcín proti jiným nemocem, včetně cestovní medicíny.

Úvodní foto: Beáta Kapošváry