Odra Dunaj Labe

Vláda v pondělí schválila přípravu první fáze výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe (dále jen DOL), která by měla stát přibližně 15 miliard korun. Ostravská univerzita hned druhý den zareagovala tím, že vyzvala Vládu ČR, aby znovu zvážila své rozhodnutí a vedení Moravskoslezského kraje, aby se zasadilo o zrušení tohoto usnesení (text celé výzvy najdete zde).

Nyní se k vedení Ostravské univerzity přidávají odborníci napříč Českou republikou, kteří vydali Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL). V tiskové zprávě, která je součástí tohoto prohlášení, tento projekt označují za „rozhazování peněz“ a „hazard s krajinou“. V posledních dnech kauze věnovala pozornost celá řada médií, mezi nimi například Česká televize.

Mezi signatáři jsou 2 rektoři, 12 děkanů (včetně děkanů všech Přírodovědeckých fakult), 9 ředitelů ústavů Akademie věd a desítky dalších vedoucích akademiků a odborníků napříč institucemi, společnostmi a odbornostmi.

Zastánci, jmenovitě například šéf Ředitelství vodních cest České republiky Lubomír Fojtů, se odkazují na nízkonákladovou lodní přepravu zboží, kterou výstavba kanálu umožní. Kromě těžkého nákladu by podle nich bylo možné přepravovat i zkapalněný zemní plyn. Nejen levný transport, ale i lákadlo pro turisty a pozitivní vliv na zdejší prostředí – to jsou nejčastější argumenty obhajující stavbu.

To však část odborné veřejnosti odmítá již ve svém prohlášení z roku 2014:

Domníváme se, že neustále opakované argumenty o nízkých nákladech a pro přírodu příznivém charakteru lodní dopravy jsou nepodložené. Eventuální ekonomickou výhodnost projektu je rovněž třeba posuzovat v celospolečenském kontextu a nikoli v kontextu zájmových skupin. Kdo bude vlastnit dílo, kdo ho bude provozovat, kdo ponese náklady a kdo ponese jeho případné ztráty? Kdo ponese negativní důsledky? Řádné a objektivní posouzení projektu musí zahrnovat nejen jeho varianty ale i variantu nulovou, případně variantu udržitelného rozvoje říční krajiny bez výstavby kanálu v duchu evropských směrnic.

Ostravská univerzita ve své výzvě upozorňuje také na problém „o nás, bez nás“ – vláda přijala usnesení bez jakékoli diskuze v regionu, kterého se tento zásah týká. „Ostravsko bylo už v minulých letech výrazně ekologicky poškozeno ve prospěch tuzemské ekonomiky. A posledních třicet let se snaží napáchané ekologické škody zahladit,” dodává k situaci rektor OU Jan Lata.

Martin Rulík z České limnologické společnosti a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ve společné tiskové zprávě České společnosti pro ekologii a České limnologické společnosti dále namítá:

Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy a tato území nenávratně zničil. Navíc nejde jen o krátký úsek na severní Moravě. Záměrem je propojit Odru s Dunajem. To by zničilo mnohá z nejkrásnějších míst, která na Moravě ještě zbývají. V řece Moravě v posledních letech nebývá dost vody ani pro vodáky.