Vernisáž naší expozice „Jak to vypadá na jiné planetě“, která se konala 28. března 2023 v ostravském planetáriu, navštívil Jan Amos Komenský coby bývalý astronom a geograf. Tento slovutný Učitel národů, jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, se zpravidla vzbudí jednou za sto let na své narozeniny a jde zkontrolovat stav českého školství. Popudem k jeho vizitaci jsou mimořádné počiny našich pedagogů, které jsou vidět a slyšet ze samého nebe. Naši pedagogové se studenty vytvořili originální expozici svých představ o tom, jak by mohl vypadat život na jiných exoplanetách. Na vernisáži dokonce učitelé zahráli a zazpívali za doprovodu středověkého hudebního nástroje – dud. Právě souběh těchto faktorů přiměl mistra Komenského k obsáhlé přednášce o astronomii, astronomech a metodách výuky roku 2023. Komenský uznale ocenil, že již nepoužíváme rákosku a držíme se nejen metody „škola hrou“, ale také ideje plánu vševědy.

Komenský uznale ocenil, že již nepoužíváme rákosku a držíme se nejen metody „škola hrou“, ale také ideje plánu vševědy.

Bylo zajímavé slyšet rozebrání jeho vztahu k učení mistra Koperníka a zajímavá byla i učená rozprava o tom, že mistr Koperník má v nebi mimořádné podmínky pro pozorování povrchů planet díky své vědecké důslednosti. Rozprava navázala na zhodnocení prostoru expozice.

Mistr Komenský pojmenoval všechny vesmírné objekty, pečlivě taxoval druhy rostlin a živočichů. Narazili jsme na mírnou komunikační bariéru, neboť dnes se ve vědě komunikuje převážně anglicky. Díky tradici českého humanitního vzdělání však všichni rozuměli termínům jako „termonastie“ – pohyb vyvolaný změnou teploty, „fotonastie“ – pohyb vyvolaný změnou intenzity světelného záření, či „seismonastie“, které vycházejí z latiny. Mnohé artefakty mistra zaujaly právě dokonalým provedením pohybových mechanismů. Velké ocenění se dostalo vesmírným drakům, ufonům a také „vaječníku“, který jako zdroj života zaujal čestné místo v expozici.

Velké ocenění se dostalo vesmírným drakům, ufonům a také „vaječníku“, který jako zdroj života zaujal čestné místo v expozici.

Návštěvníci vernisáže pak společně absolvovali procházku po hvězdné obloze a program „Bouřlivá planeta“, který přesně vystihl věčný problém naší planety Země. Na samotný závěr mistr Komenský všechny vyzval, aby zanechali válek, sporů a přidalo se na platech pracovníkům pedagogických fakult. Všem přítomným pedagogům důrazně připomenul, aby usilovali o inovaci výuky, pokračovali v jeho dílu vševědy s přáním, aby dobro zvítězilo nad zlem.

Na rozloučenou osobně zahrál ústřední znělku kultovního seriálu Star Wars, za což si vysloužil dlouhý potlesk návštěvníků.

Expozice bude dlouhodobá a je možné, že příště nás Komenský navštíví zas. Vernisáž se vydařila!