Olympiáda techniky je mezinárodní studentská konference budoucích učitelů se soutěžní částí. Studenti pedagogických a přírodovědeckých fakult zde prezentují výsledky svých vědeckých a didaktických prací. Studentské příspěvky jsou publikovány prostřednictvím konferenčního sborníku abstraktů a krátkých videoprezentací. Tato didaktická konference se zaměřuje na inovace výuky. Hodnotitelé oceňují zejména nové a kreativní přístupy k modernizaci výuky technických a přírodovědných předmětů.

Hodnotitelé oceňují zejména nové a kreativní přístupy k modernizaci výuky technických a přírodovědných předmětů.

První místo na Olympiádě techniky v Plzni 2022 získala týmová práce studentů polské univerzity v Rzeszowě a Západočeské univerzity v Plzni. Druhé místo získal Vojtěch Gilar, student z Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU. Prezentace originálního Van de Graaffova generátoru zaujala mezinárodní komisi hodnotitelů.

Záznam videoprezentace:

Vojtěch Gilar nám k svému úspěchu řekl: „Téma elektrostatiky a pokusů s vlastnoručně zhotoveným Van de Graaffovým generátorem jsem si zvolil, neboť elektrostatika je oblastí opomíjenou. Elektrostatiku znají žáci zpravidla jako jev, který je provází při oblékaní svetrů ze syntetických vláken či jako nežádoucí projev při česání dlouhých vlasů. Svým příspěvkem na studentské konferenci jsem chtěl zdůraznit, že elektrostatika má široké uplatnění v technice a její zvládnuté principy nám život výrazně zpříjemňují.“

Svým příspěvkem na studentské konferenci jsem chtěl zdůraznit, že elektrostatika má široké uplatnění v technice a její zvládnuté principy nám život výrazně zpříjemňují.

Van de Graaffův generátor je svým principem elektrostatický stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí. Pomocí tohoto zařízení lze provádět velmi efektní a zajímavé experimenty. Právě správné pochopení elementárních principů je vstupní brána pro další rozvíjení technických a mezioborových znalostí.