Adash vznikl v roce 1998 z předmětu Hebrejština písněmi, který doc. Novotný vyučuje na Filozofické fakultě OU dodnes. Za dobu své existence se soubor Adash stal opravdovou ostravskou legendou, která dalece překročila hranice univerzity. Soubor vystupoval v zahraničí – v Izraeli, v USA, v různých zemích Evropy, i na mnoha místech v České republice například v Parlamentu ČR nebo na festivalu Pražské jaro. Za dobu své existence jím prošly desítky studentek a studentů ze všech fakult OU. Repertoár tvořily výhradně židovské písně, což vychází z podstaty předmětu Hebrejština písněmi – Ivrit derech širím v hebrejském akronymu čteno jako Adash.

Po pandemické pauze by doc. Novotný rád navázal na předchozí činnost a obnovil soubor Adash. Pro začátek je nutné přijmout nové sboristky a sboristy, přičemž přihlásit se do souboru může kterýkoli student nebo studentka z Ostravské univerzity. Podmínkou působení v souboru je zapsání předmětu Hebrejština písněmi (KFI/HPIS2) v příštím semestru. Právě v rámci tohoto předmětu se totiž budou konat zkoušky. Studenti navíc získají kredity a znalost základů hebrejštiny a židovské kultury.

Zájemci o členství v souboru nemusí umět hebrejsky, není nutná ani znalost not nebo mít školený hlas.

Pokud byste se rádi stali členy souboru a chtěli se seznámit s krásou židovských písní a hebrejským jazykem, stačí napsat na adresu uměleckého vedoucího souboru doc. Tomáše Novotného: novotny@email.cz. (Do předměty emailu napište „Adash“). Neváhejte, přihlásit se můžete pouze do 30. 11. Po malém „konkurzu“, budete vyzvání k zapsání se do předmětu Hebrejština písněmi a od příštího semestru můžete začít novou etapu studentského života na Ostravské univerzitě.


O Adashi se psalo v mnoha médiích, čtěte, jak o něm psal například Ostravan.cz, nebo iDnes.cz