Bára si svou studentskou praxi vybrala ve společnosti SocioFactor, která se zabývá mimo jiné kvalitativními i kvantitativními výzkumy pro velmi široké spektrum zákazníků. Bára už během dvouletého studia oboru sociologie získala nějaké teoretické znalosti, nyní si je chtěla vyzkoušet v praxi. „Měla jsem jedinečnou příležitost nahlédnout, jak jsou koncipovány například hloubkové rozhovory u kvalitativních výzkumů, jak vypadají analýzy dokumentů, obsahové analýzy nebo jak se vytváří kvantitativní dotazníky, a to pro opravdu různorodé spektrum klientů, což mi naprosto vyhovovalo, protože nemám ráda stereotyp, ráda objevuju nové věci,“ uvádí Bára, která dostala v SocioFactoru příležitost seznámit se s opravdu širokou škálou zkoumaných témat.

Znát příčiny proměn v chování klientů, spotřebitelů, zákazníků, je pro firmy klíčové

„Během praxe jsem si uvědomila, kam mě to táhne a čemu bych se chtěla věnovat. Už vím, že mě daleko více baví kvantitativní výzkumy než ty kvalitativní. Navíc práce byla pro mě natolik příjemná a inspirativní, že bych chtěla ve firmě pokračovat i v dalších ročnících, tady v Ostravě a později v Brně, kam mířím na navazující studium,“ přiznává Bára a dodává, že ji v SocioFactoru skvěle přijali a od začátku zapojili do všech aktivit v rámci společnosti, zohledňovali, co ji samotnou zajímá. „Účastnila jsem se také jednání s klientem, viděla jsem, jak probíhá, co všechno se v takové situaci řeší,“ doplňuje svou zkušenost.

Zákazníci SocioFactoru jsou ze všech možných oblastí, v prvním ročníku se například Bára zapojila do výzkumu v Domově seniorů, kde zjišťovala spokojenost klientů se službami domova. „Někteří lidé se diví, jak se mohu se sociologií uplatnit, ale těch možností je opravdu spoustu. Téměř každá větší firma či instituce průběžně pomocí sociologických výzkumů sleduje reakce a chování klientů, zaměstnanců, zákazníků, spotřebitelů. Žádné závažnější manažerské rozhodnutí se prakticky neobejde bez nějaké hlubší analýzy dat či výzkumu,“ uvádí Bára. Velkým benefitem praxe je podle Báry také rozšíření kontaktů. Ví, že se může na své mentory kdykoli obrátit s žádostí o radu a pomoc a že praxi pro příští rok má zajištěnou.