Poptávka po alternativním školství mezi rodiči roste. Zároveň ale někteří přesně neví, jaké jsou mezi těmito mateřskými a základními školami rozdíly.

V debatě se setkají Beata Krejzovoá (Waldorf Poruba), Hana Pernická (Montessori Ostrava), Petra Doleželová (Mezi stromy) a Matěj Frgala (Erazim Opava).

Přijďte si je poslechnout. Získáte nejen vodítka, jak jednotlivé alternativní přístupy rozlišovat. Budeme se rovněž ptát na to, jak se jednotlivé přístupy projevují ve školní praxi, co vyžadují od vyučujících, rodičů a dětí a co jim za to dávají. Dozvíme se také, jak se vytvářejí a jak žijí jednotlivé školní komunity a jak alternativní školy fungují v rámci českého vzdělávacího systému.

Debatu moderuje Martin Tomášek, který od roku 2001 působí na Katedře české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přestože jeho hlavní odbornou orientací zůstávají dějiny české literatury 19. století, stále více se jako didaktik literatury věnuje přípravě budoucích učitelů. Zároveň se aktivně zapojuje do procesu inovace výuky na Ostravské univerzitě.

Akci organizuje Magistrát města Ostravy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.