Originální artefakt z dílny Katedry sochařství Fakulty umění OU bude brzy zdobit fasádu rodného domu Richarda Kubly a jeho sestry Marie v Českobratrské ulici. Za nápadem stojí muzikolog a autor dvou knih o slavném ostravském pěvci, doktor Viktor Velek. Právě on se spolu se zástupci Národního divadla moravskoslezského zúčastní nedělního slavnostního odhalení pamětní desky.

Slavnostní odhalení desky proběhne v neděli 12. května ve 13.30 hodin u rodného domu sourozenců Kublových na Českobratrské ulici č. 1276/9 (dnes Mirror Pub).

Deska nese podpis Bedřicha Mrkvy, studenta Katedry sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity, který pracoval pod vedením docenta Jaroslava Koléška. Vítězný návrh vznikl v rámci studentské soutěže a skládá se ze dvou kruhových segmentů vyrobených z umělého kamene (bílého cementu s lehkým odstínem do teplejšího krémového tónu).

První segment představuje reliéfně modelovaná a sochařsky stylizovaná ústa, zatímco druhý je plošný a nese reliéf s krátkým doprovodným textem o Richardovi a Marii Kublových. Tento motiv symbolizuje hudbu, zpěv a komunikaci mezi lidmi, zároveň však odkazuje na blízký vztah obou sourozenců.