Věda, společnost a umění

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.