Ostravská univerzita podniká několik kroků směrem ke zvýšení bezpečnosti. Katalyzátorem přitom byla tragédie na Filozofické fakultě UK v druhé polovině prosince. Bezpečností v komplexním pojetí se na Ostravské univerzitě bude zabývat nově zřízená pracovní skupina. Vedení Ostravské univerzity tak reaguje na doporučení, která vyplynula ze schůzky ministra školství, České konference rektorů, vedení ministerstva vnitra a Policie ČR ze začátku ledna. Jejím hlavním úkolem je doplnit bezpečnostní plány pro další krizové situace.

Pracovní skupinu OU tvoří zástupci vedení univerzity a jednotlivých fakult, vedoucí personálního oddělení, referent bezpečnosti, vedoucí provozu, psycholožka, odborníci na komunikaci a externí experti na bezpečnost. Zaměřit se mají mimo jiné také na rychlou komunikaci v krizové situaci. „V případě mimořádné situace se zaměřujeme na možnost rychlého upozornění všech studentů a zaměstnanců prostřednictvím SMS brány a speciální aplikace. Tento způsob komunikace se osvědčil na mnoha místech po celém světě, v případě nějaké mimořádnosti dorazí všem na mobil varovná zpráva, že se něco děje,“ popsal rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

V případě mimořádné situace se zaměřujeme na možnost rychlého upozornění všech studentů a zaměstnanců prostřednictvím SMS brány a speciální aplikace. Tento způsob komunikace se osvědčil na mnoha místech po celém světě.

Zároveň připomněl, že důležitou součástí zvládnutí jakékoli krizové situace je znalost předpisů a postupů. „Pracovní skupina univerzity provede revizi vnitřních předpisů s důrazem na bezpečnost. Konkrétní postupy poté implementujeme do pravidelných školení,” řekl Kopecký.

Součástí plánu je důraz na prevenci v oblasti psychologického poradenství. „Na univerzitě máme poradenské centrum a vlastní psycholožku. Zároveň funguje už 16 let centrum Pyramida, která poskytuje poradenství studentům se specifickými potřebami. Rozhodně tuto stránku nepodceňujeme. Jenom chceme klást větší důraz na prevenci,” dodal Kopecký.

Pracovní skupina univerzity provede revizi vnitřních předpisů s důrazem na bezpečnost. Konkrétní postupy poté implementujeme do pravidelných školení.

Ostravská univerzita má rovněž svou zástupkyni v celostátní pracovní skupině, která se skládá z představitelů ministerstva školství a vnitra, policie, hasičů a České konference rektorů. Kancléřka Monika Šumberová tak bude aktivně přispívat k vytvoření podkladů obsahujících soubor doporučení a opatření na posílení bezpečnosti na vysokých školách. „Máme za sebou úvodní schůzku, kde se diskutovala nejen bezprostřední opatření, která můžeme prakticky ihned přijmout, ale také opatření dlouhodobějšího charakteru, například vytvoření standardů bezpečnosti. Bezpečnostní rámy na fakultách nebo rektorátu naší univerzity nepovažujeme za efektivní řešení. Při nastavování bezpečnostních opatření je důležité respektovat specifika provozu jednotlivých zařízení a budov,” odmítla kancléřka Monika Šumberová možnost plošné instalace detekčních rámů do univerzitních budov.

„Konkrétní návrhy opatření budeme společně s rektorem konzultovat napřímo s krajskou policií, první schůzku máme naplánovanou na příští týden, chceme se především soustředit na otázku prevence, zejména na proškolení zaměstnanců a studentů, jak se v jednotlivých situacích chovat,” uzavřela Šumberová.