Jakub Ivánek

Je jich kolem nás hodně, ale mnozí je míjejí, aniž by si jich všimli a zamysleli se nad jejich obsahem, významem a smyslem. Přitom vznikly, aby místa, na nichž žijeme, osvěžovaly, zkulturňovaly a krášlily. Takový je osud mnoha plastik a dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru. Rád bych Vás po některých provedl a třeba Vám otevřel oči, neboť jejich vnímání je také základem pro jejich ocenění a potřebnou ochranu.