Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k rychle se měnící situaci na vládní úrovni si vás dovolujeme operativně informovat o změnách v povolených aktivitách vysokých škol, ke kterým došlo v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020, č. 455.
Opatření rektora č. 95/2020 Ke způsobu individuálních aktivit studentů pro akademický rok 2019/2020 ze dne 17. dubna 2020, jehož shrnutí najdete rovněž níže v původně uveřejněném textu, se od 27. dubna rozšiřuje o následující bod:

 • … je možná osobní přítomnost VŠECH studentů na konzultaci nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci (zejména pro realizaci závěrečných prací) v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, na klinické a praktické výuce a praxi, to vše při respektování všech pravidel a opatření souvisejících se stavem nouze.

Aktuálně zkoumáme provázanost s dalšími opatřeními vlády, například s ohledem na knihovny, či zasedání samosprávných orgánů. O dalším vývoji vás budeme informovat.
Konkrétní implementace vládních opatření přímo do výuky a zkoušení je v rukou jednotlivých fakult. Prosíme všechny studenty a studentky o trpělivost, neboť situace se opravdu v tuto chvíli mění velmi rychle a ne úplně předvídatelně.
Děkuji.
 
Jan Lata, rektor OU
 
Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě Mimořádného opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. dubna 2020, č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN a Opatření rektora č. 95/2020 Ke způsobu individuálních aktivit studentů pro akademický rok 2019/2020 se od 20. dubna 2020 povoluje:

 1. U studentů závěrečných ročníků osobní účast:
  1. na státních závěrečných zkouškách,
  2. na státních doktorských zkouškách,
  3. na jiných zkouškách než těch uvedených v písm. a) a b),
  4. obhajoby prací zejména závěrečných,
  5. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací,
  6. na klinické a praktické výuce a praxi.
 2. U všech studentů:
  1. individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,
  2. přítomnost v budovách OU za účelem vyřízení záležitostí, které přímo nesouvisí se studiem (např. vyřízení potvrzení o studiu),
  3. doučování v rodinách, stáží, apod. probíhající u třetích osob, konání dobrovolnické činnosti včetně dobrovolnické činnosti vykonávané na OU.

Pro všechny aktivity odst. 1) a) až e) platí, že se mohou konat za přítomnosti nejvýše 5 osob.
Nadále je zakázána:

 1. Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole, mimo těch studentů, u kterých je osobní přítomnost povolena.
 2. Pořádání hromadných akcí OU a akademických obřadů OU.
 3. Vysílání studentů a zaměstnanců do zahraničí.
 4. Přijímání zahraničních návštěv.

 
Jan Lata, rektor OU