Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 31. července až 2. srpna 2018 proběhla v japonské Ósace Mezinárodní konference International Conference on Blended Learning (http://www.aimtech.cityu.edu.hk/icbl2018/index.html).
Na konferenci byl prezentován jeden z výstupů  Centra pedagogického výzkumu při Pedagogické fakultě OU. Příspěvek „Learning English through the Adaptive Model of e-Learning Reflecting Learner´s Sensory Characteristics“ přednesla doc. Kateřina Kostolányová, vedoucí Katedry informačních a komunikačních technologií PdF.
Model adaptivního eLearningu, který byl vyvinut na základě výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě, je jednou z cest k posílení individuálního přístupu k učení ve vazbě na specifika smyslové preference studenta nebo žáka. V příspěvku jsou zároveň diskutovány výsledky dvou výzkumů, realizovaných prostřednictvím navrženého modelu, konkrétně při výuce kombinované se samostudiem anglického jazyka.
Akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty se této konference účastní pravidelně. Prezentované příspěvky byly již dvakrát oceněny jako tzv. „Best paper“, což je prestižní ocenění kvality výsledků výzkumu a jeho přínosu pro rozvoj moderních forem učení. Sborníky z této konference jsou každoročně zařazeny do databází WOS a SCOPUS.