Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění pořádá již VIII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity, který se letos uskuteční ve dnech 25. – 30. října 2019.
Lektory kurzů budou prof. František Malý z Hudební akademie múzických umění v Praze a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana Vondráčková a MgA. Izabela Kožaná Manderla.
V rámci kurzů proběhne koncert lektorů z děl Vítězslava Nováka, individuální lekce, malý výlet a samozřejmostí je již tradiční závěrečný koncert účastníků kurzů.
 
Cena kurzů:
Aktivní účast:      2.000,- Kč
Pasivní účast:        800,- Kč
Více informací o přihlášení, programu a náplni naleznete na stránce: https://fu.osu.cz/23943/8-rocnik-mezinarodnich-interpretacnich-kurzu-v-oboru-klavir/ 
Těšíme se na Vás.