Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 1.10.2015 rektor Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil soutěž o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Vyhlášení obsahovalo orientační limity pro jednotlivé fakulty a jejich fakultní soutěže. Poprvé však byl stanoven limit i pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Pro úplnost dodejme, že celouniverzitní rozpočet je ministerstvem stanovován na základě několika parametrů včetně publikačních bodů získaných danou VŠ. Právě k tomuto parametru ÚVAFM přispívá každoročně v objemu cca 20-25% bodů získaných celou OU. Tyto body byly dosud pro účely výpočtu orientačních limitů přidělovány buď přímo PřF, anebo v letošním roce děleny mezi všechny fakulty.
Ústav samotný formálně nemá žádné studenty, ačkoliv se podílí na akreditacích i samotné výuce a školení doktorandů na PřF. Soutěž ale pojímá otevřeně bez omezení na jednotlivé fakulty, hlásit se může každý.
Pracujete na analýzách biofyzikálních dat pomocí metod fuzzy shlukové analýzy a fuzzy asociační analýzy? Analyzujete různorodá data z oblasti společenských věd ve spolupráci s námi a podílíte se tak na rozvoji výzkumu realizovaném na Ústavu? Spolupracujete na vývoji mobilní aplikace neinvazivně diagnostikující urologická onemocnění pomocí soft computingových metod zpracování dat? Pracujte na nových balících v jazyce R pro analýzu biologických dat fuzzy shlukovacími metodami? Zabýváte se formálními logickými metodami pro zpracování fenoménu vágnosti? Budujete mobilní aplikaci klasifikující hmyz do jednotlivých čeledí a rodů? Zpracováváte digitální obraz pomocí metod soft computingu? Řídíte roboty pomocí fuzzy regulátorů? Pak připravte svůj projekt do SGS v rámci ÚVAFM. Je toho spoustu, na čem spolupracujeme a na čem lze s námi spolupracovat, neuzavíráme se do vlastního světa.
Nic nikomu negarantujeme, soutěž musí být soutěží, nechť jen ty nejlepší projekty jsou financovány. Ale kdo nic ani nezkusí, nic získat nemůže.
[gview file=“http://alive.osu.cz/wp-content/uploads/Vyhlaseni-SGS-na-UVAFM.pdf“]