Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 1.10.2015 rektor Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil soutěž o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Vyhlášení obsahovalo orientační limity pro jednotlivé fakulty a jejich fakultní soutěže. Poprvé však byl stanoven limit i pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Pro úplnost dodejme, že celouniverzitní rozpočet je ministerstvem stanovován na základě několika parametrů včetně publikačních bodů získaných danou VŠ. Právě k tomuto parametru ÚVAFM přispívá každoročně v objemu cca 20-25% bodů získaných celou OU. Tyto body byly dosud pro účely výpočtu orientačních limitů přidělovány buď přímo PřF, anebo v letošním roce děleny mezi všechny fakulty.
Ústav samotný formálně nemá žádné studenty, ačkoliv se podílí na akreditacích i samotné výuce a školení doktorandů na PřF. Soutěž ale pojímá otevřeně bez omezení na jednotlivé fakulty, hlásit se může každý.
Pracujete na analýzách biofyzikálních dat pomocí metod fuzzy shlukové analýzy a fuzzy asociační analýzy? Analyzujete různorodá data z oblasti společenských věd ve spolupráci s námi a podílíte se tak na rozvoji výzkumu realizovaném na Ústavu? Spolupracujete na vývoji mobilní aplikace neinvazivně diagnostikující urologická onemocnění pomocí soft computingových metod zpracování dat? Pracujte na nových balících v jazyce R pro analýzu biologických dat fuzzy shlukovacími metodami? Zabýváte se formálními logickými metodami pro zpracování fenoménu vágnosti? Budujete mobilní aplikaci klasifikující hmyz do jednotlivých čeledí a rodů? Zpracováváte digitální obraz pomocí metod soft computingu? Řídíte roboty pomocí fuzzy regulátorů? Pak připravte svůj projekt do SGS v rámci ÚVAFM. Je toho spoustu, na čem spolupracujeme a na čem lze s námi spolupracovat, neuzavíráme se do vlastního světa.
Nic nikomu negarantujeme, soutěž musí být soutěží, nechť jen ty nejlepší projekty jsou financovány. Ale kdo nic ani nezkusí, nic získat nemůže.

Stáhnout (PDF, 272KB)