Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 9. 11. 2018 se uskutečnila vernisáž výstavy Artisterium, což je prestižní mezinárodní přehlídka současného výtvarného umění, která v Gruzii probíhá od roku 2008 a v letošním roce se konala v Národním muzeu v Tbilisi. Kurátorkou tohoto výstavního projektu je Magda Guruli z Gruzie, která vyzvala Pavla Formana k zprostředkování užší spolupráce mezi Gruzií a Českou republikou na poli výtvarného umění. Při té příležitosti Pavel Forman a Tomáš Koudela jakožto kurátoři připravili výstavní projekt Black Milk, který je stručným vizuálním komentářem vybraných historických reálií středoevropské provenience a na Artisteriu je prezentován v samostatných výstavních prostorách. Pro soudobou Ostravskou výtvarnou scénu byl nepochybně velkým přínosem vznik Fakulty umění při Ostravské univerzitě. I z této skutečnosti mj. vycházel výběr autorů pro výstavu Black Milk, jimiž jsou pedagogové z Fakulty umění OU (Daniel Balabán, František Kowolowski, Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Václav Rodek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka) a Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU (Pavel Forman, Tomáš Koudela). Výběr výtvarných umělců zahrnoval i autory s ostravskou výtvarnou scénou spolupracující – Marka Schovánka z Berlína, Dana Trantinu z Prahy a islandského výtvarníka známého pod uměleckým jménem Nicolai.
Členové výpravy (Tereza Čapandová, Pavel Forman, Tomáš Koudela, Jiří Kuděla, Ivo Sumec a Jiří Surůvka) při své návštěvě Tbilisi Ostravskou univerzitu reprezentovali taktéž na Velvyslanectví České republiky v Tbilisi, kde se setkali s konzulkou Olgou Horákovou a na Akademii umění v Tbilisi, kde uzavřeli s rektorem akademie Giorgi Gugushvili memorandum o vzájemné spolupráci s Ostravskou univerzitou. Studenti výtvarných oborů Ostravské univerzity se tak mohou těšit na možnost vyzkoušet si studium na Akademii v Tbilisi. Závěrem je nutno poděkovat International Office Ostravské univerzity a speciálně paní prorektorce Renatě Tomáškové za perfektní spolupráci a finanční podporu, díky které se výjezd do Tbilisi mohl realizovat.