Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nová soutěž DIDA-IT je příležitostí pro aktivní pedagogy všech stupňů prezentovat vlastní inovační vzdělávací materiál rozvíjející informatické myšlení. Úspěšní učitelé pak dostanou zajímavou příležitost inspirovat své kolegy a další učitele v inovačním přístupu v  rozvíjení informatického myšlení a výuce informatiky.
„Naším cílem je zpopularizovat takové platformy a technologie, které nejsou tradičně používány. Proto budou do soutěže zařazeny pouze materiály založené na jiných technologiích a platformách, než těch, které jsou využity v nových učebnicích.“ říká koordinátor soutěže Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. Doplňme, že konkrétně jsou tedy ze soutěže vyloučeny tyto platformy – Bee-bot, Scratch, Python, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Micro:bit, Arduino.
Patříte mezi ty, kteří mají v zásobě zajímavý a inovativní vzdělávací materiál? Nebo máte takového šikovného kolegu ve svém okolí? Pak nepřehlédněte, že zájemci se mohou se svým vzdělávacím materiálem hlásit do konce října přes registrační formulář (odkaz na web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLXAQwRnyeuiDJ4x4Xe9fxsgJ45b9U60OXqZ0q-LrpdVtSg/viewform).
Co čeká přihlášené a oceněné?
Účastníci soutěže budou mít čas do 29. listopadu, což je termín pro odevzdání soutěžní verze materiálů.
Soutěžní příspěvek musí kromě inovačního vzdělávacího materiálu obsahovat také metodiku pro učitele zpracovanou dle šablony (ke stažení níže). Vzdělávací materiály mohou nabývat různých podob a formátů, které umožňují bezplatné používání nebo převoditelný do takovéhoto formátu bezplatně dostupnou aplikací. Zpravidla se jedná o tyto formáty:
Webová stránka, PDF, TXT, JPG, JPEG, PNG, GIF, MP3 a další.
Odborná porota vybere pět nejlepších vzdělávacích materiálů, které v lednu 2020 vyhlásí. Jejich autoři je pak budou prezentovat na odborné konferenci DIDINFO 2020 v Liberci a následně budou finančně podpořeni tak, aby svůj materiál mohli dopracovat podle požadavků NÚV a materiál mohl být zveřejněn široké pedagogické veřejnosti na tomto webu.
Shrnutí důležitých termínů soutěže DIDA-IT:
Vyhlášení soutěže:                                       1. října 2019
Uzávěrka přihlášek:                                     31. října 2019
Odevzdání soutěžní verze materiálů:         29. listopad 2019
Vyhlášení výsledků soutěže:                       leden 2020
Finále (konference DIDINFO 2020):             12.−14. února 2020 (termín prezentace bude upřesněn)
Odevzdání finální verze ke zveřejnění:       květen 2020
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Tomáše Javorčíka, Ph.D. (Tomas.Javorcik@osu.cz).